ACTUEEL

Doodswens 80-jarige ingewilligd ondanks verzet instelling

Een 80-jarige vrouw die er door de zorginstelling waar ze woonde van werd weerhouden om te vertrekken om elders euthanasie te krijgen, is door twee verschillende rechters in het gelijk gesteld. Het is voor het eerst dat in Nederland een patiënt een rechtszaak heeft gevoerd tegen een instelling die weigert mee te werken aan het vertrek van een bewoner die euthanasie wil krijgen.

Dit meldt advocatenkantoor Kennedy Van der Laan, dat de vrouw bijstond in haar zaak tegen de zorginstelling.

De 80-jarige vrouw was na een beroerte grotendeels verlamd geraakt en ondervond cognitieve beperkingen. Zij verbleef in verpleeghuis Ter Reede in Vlissingen, vallend onder WVO Zorg. Sinds anderhalf jaar koesterde zij een euthanasiewens. Haar behandelend arts bij de zorginstelling liet haar van het begin af aan weten dat hij haar geen euthanasie wilde verlenen en dat hij het niet goedkeurde dat de euthanasie in de instelling zou plaatsvinden.

Uitvoerig onderzoek

Daarop had de patiënte zich gewend tot een arts van de Levenseindekliniek. De arts en een SCEN-arts oordeelden, na een uitvoerig onderzoek, dat de vrouw voldeed aan de zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet. Een onafhankelijke psychiater werd ingeschakeld en constateerde dat de vrouw volledig wilsbekwaam was ten aanzien van haar euthanasiewens. Op basis van deze bevindingen werd een datum voor de euthanasie vastgesteld.

Maar kort voor de geplande euthanasiedatum liet de instelling de vrouw weten dat zij haar niet wilsbekwaam achtten en dat zij haar derhalve “niet zouden laten gaan”. Ter Reede baseerde zich daarbij op de mening van de behandelend arts van de patiënte en op een algemeen cognitief onderzoek dat de psycholoog van de instelling had uitgevoerd. De zorginstelling ging voorbij aan de onderzoeken van de arts van de Levenseindekliniek, de SCEN-arts en de psychiater. Een bespreking met de directie van de instelling liep op niets uit.

Vertrek beletten

Vervolgens stapte de patiënte naar de voorzieningenrechter in Middelburg om in kort geding af te dwingen dat de instelling haar vertrek niet zou beletten en rustig zou laten verlopen. De rechter gaf haar gelijk op 15 april, waarop de instelling onmiddellijk een zogeheten executie-kort geding bij de rechtbank in Utrecht instelde om de tenuitvoerlegging van het vonnis tegen te houden. Maar de rechter besliste op 21 april dat het eerdere vonnis ten uitvoer kon worden gelegd. Kort daarop is de patiënte in alle rust overleden.

Het verpleeghuis heet het euthanasieverzoek nooit serieus onderzocht, stelt directeur Steven Pleiter van de Levenseindekliniek in de Volkskrant. "De vrouw is gevangen gehouden en haar doodswens is niet serieus genomen." Verpleeghuis Ter Reede in Vlissingen staat nog altijd achter het eigen handelen. Directeur Jan de Graaf zegt geen tegenstander te zijn van euthanasie. Hij stelt alles te hebben gedaan in het belang van de patiënte, omdat de vrouw in de ogen van zijn organisatie niet wilsbekwaam was. Ook de arts van het verpleeghuis, die een christelijke achtergrond heeft, is volgens hem niet tegen euthanasie.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top