Finance

9 miljoen voor dagbesteding Amsterdammers met beperking

De gemeente Amsterdam steekt negen miljoen euro in de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking naar een zinvolle dagbesteding of werk.

Door de Participatiewet en de Wet maatschappelijk ondersteuning zijn gemeentes sinds januari 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding van mensen met arbeidsbeperking. Tegelijkertijd heeft het Rijk hier minder budget voor beschikbaar gesteld. 

In Amsterdam zijn ongeveer 45.000 mensen die vanwege een lichamelijke of psychische beperking zonder hulp geen werk of andere vorm van dagbesteding kunnen vinden. De nieuwe aanpak moet ervoor zorgen dat er geen wachtlijsten ontstaan voor dagbestedingstrajecten. Ook moet de doelgroep beter begeleid worden. "Wij vinden het belangrijk dat alle Amsterdammers volwaardig mee kunnen doen. Dat geldt ook voor mensen voor wie het lastig is om dat zelf te organiseren", zegt wethouder Arjan Vliegenthart (Participatie).

Het hebben van werk of een andere zinvolle dagbesteding heeft volgens de gemeente grote voordelen. Het verhoogt de gezondheid van mensen, het ontlast mantelzorgers en het draagt bij aan een stad waarin iedereen meetelt. Het voorkomt bovendien eenzaamheid en isolement.

Ggz

De gemeente gaat samen met sociale firma’s en andere aanbieders van dagbesteding naar nieuwe vormen van ondersteuning kijken waardoor meer mensen begeleiding kunnen krijgen. Hier gaat het vooral om het doorstromen van cliënten, die geen zware begeleiding meer nodig hebben, naar een plek waar ze door hun ervaring minder begeleiding nodig hebben. Hierdoor komen er weer plekken vrij voor mensen die deze intensieve begeleiding bij dagbesteding juist hard nodig hebben. Daarnaast werkt Amsterdam met de ggz-instellingen samen om mensen met een ernstige psychische beperking te begeleiden bij het vinden en het houden van betaald werk.

Amsterdammers met een bijstandsuitkering die vanwege uiteenlopende problemen een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt worden gestimuleerd mee te doen aan activiteiten in de buurt, vrijwilligerswerk te doen of mee te werken aan buurtondernemingen.

Dit jaar start in Amsterdam ook een onderzoek naar de problemen die mensen met een arbeidsbeperking ervaren bij het zoeken naar werk of dagbesteding. De aanbevelingen uit dit onderzoek zullen worden gebruikt om de aanpak in 2016 te verscherpen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top