ACTUEEL

Hof: CZ Zorgkantoor te streng bij inkoop

De eisen die CZ Zorgkantoor stelt aan de statuten van een zorgaanbieder gaan te ver. Tot die conclusie is het gerechtshof in Den Bosch gekomen in een zaak die was aangespannen door HVP Thuiszorg.

Eén van de eisen die CZ Zorgkantoor stelt is dat de zorgaanbieder aantoonbaar de Zorgbrede Governance Code (ZGC) moet hebben ingevoerd. Daarin is onder meer de schorsing en het ontslag van de Raad van Toezicht geregeld.

HVP meldde zich bij CZ Zorgkantoor voor een overeenkomst voor wijkverpleging in 2015. CZ Zorgkantoor weigerde deze overeenkomst te sluiten, omdat HVP de ZGC niet goed zou hebben ingevoerd. De statuten van HVP zouden onder meer de gronden moeten bevatten waarop een lid van de Raad van Toezicht kan worden geschorst. Deze gronden stonden niet expliciet in de statuten van HVP opgenomen. HVP had in haar statuten wel de gronden van ontslag van de leden van de Raad van Toezicht opgenomen.

Volgens het Hof biedt de governance code ruimte aan de zorgaanbieder om te bepalen of die in zijn statuten naast een regeling voor ontslag ook een regeling voor schorsing opneemt.

Uit onderzoek van HVP zelf naar de statuten van een tiental andere, wel door CZ gecontracteerde aanbieders is bovendien gebleken dat in vijf van de tien statuten niet apart de gronden voor schorsing van de leden van de Raad van Toezicht zijn opgenomen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top