Finance

Ook in beroep 1,77 miljoen boete voor Thuiszorg Friesland

Ook in beroep 1,77 miljoen boete voor Thuiszorg Friesland

De Rechtbank in Rotterdam handhaaft de boete van ruim 1,77 miljoen euro die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) oplegde aan Thuiszorg Friesland. De ACM legde de boete op wegens verboden prijsafspraken bij de aanbesteding van huishoudelijke hulp in vijf gemeenten.

De straf werd in 2010 al opgelegd aan de toenmalige stichtingen De Friese Wouden en Kwadrantgroep. Stichting Thuiszorg Zuidwest Friesland kreeg in dezelfde zaak ruim 300 duizend euro boete. Ook die handhaaft de rechtbank.

In de zaak, die al sinds 2008 loopt, heeft de ACM concurrentievervalsing geconstateerd. Tweezorgverleners hebben informatie uitgewisseld over wat ze bij de verschillende aanbestedingen zouden doen en elkaar ingelicht over de tarieven waarmee ze zouden inschrijven. De toenmalige Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) deed al in 2010 uitspraak in de zaak. Na bezwaar is in 2012 de boete gehandhaafd, al werd die wel verlaagd van ruim 2 miljoen euro naar 1,77.

Wmo

In 2006 werd duidelijk dat gemeenten in Nederland per 1 januari 2007, met de inwerkingtreding van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), verantwoordelijk zouden worden voor de inkoop van huishoudelijke hulp voor hun inwoners. Gemeenten moesten een keuze maken over hoe zij de inkoop vorm willen geven. De gemeenten in Zuidoost Friesland hebben kozen voor een aanbestedingsprocedure waarbij prijs een belangrijk element was, zo bleek uit het onderzoek van de NMa, de latere ACM.

Het onderzoek kwam voort uit een aantal bedrijfsbezoeken bij de thuiszorgondernemingen. Uit het meegenomen materiaal kwamen aanwijzingen naar boven over afstemming tussen de thuiszorgorganisaties voorafgaand aan de inschrijving op aanbestedingen voor huishoudelijke hulp in Friesland.

Werkgroepen

Uit de stukken kwam naar voren dat partijen, in eerste instantie ieder los van elkaar, werkgroepen hebben opgericht om de overgang van huishoudelijke hulp naar de gemeenten en de komende aanbestedingen voor te bereiden.  Daarnaast ontstond het plan tot het oprichten van een gezamenlijke onderneming die de huishoudelijke hulp vanaf 1 januari 2007 zou gaan verstrekken. Deze gezamenlijke onderneming is er nooit gekomen. De opdrachten voor de regio Zuidoost Friesland waren toen al gegund. Later zijn de organisaties wel gefuseerd tot Thuiszorg Friesland.

De contacten waarbij de organisaties volgens ACM concurrentiegevoelige informatie hebben uitgewisseld, vonden met name plaatsgevonden in het kader van de samenwerking in de werkgroepen.  Daar bleek meer besproken te zijn dan alleen processuele kanten van de samenwerking. De partijen hebben er ook onderling offertes, het inschrijfbeleid en het prijsbeleid, besproken.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

5 mei 2015

ACM, WMO en prioriteit van gemeenten op prijs. Boete wordt opgebracht door korting op huidige huishoudelijke hulp. Het recht moet zegenvieren. Welke kerntaken moeten kruisverenigingen behouden? Aanbesteden is niet de sterkste kant: dus daarmee stoppen?

Top