ACTUEEL

PrivaZorg AWBZ onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft PrivaZorg AWBZ onder verscherpt toezicht gesteld. Het verscherpt toezicht geldt voor drie steunpunten: PrivaZorg Eemland in Amersfoort, PrivaZorg Rivierenland in Maurik en PrivaZorg Utrecht in Houten. Volgens de IGZ zijn daar structurele tekortkomingen in de zorg en gaan verbeteringen te langzaam.

PrivaZorg AWBZ is een landelijke thuiszorgorganisatie die de zorg voor cliënten regelt vanuit een netwerk van regionale steunpunten. Tijdens verschillende inspectiebezoeken bleek dat er aanhoudende problemen waren met de kwaliteit en veiligheid van zorg. De Inspectie droeg de directie op maatregelen te nemen. Tijdens inspectiebezoeken in januari 2015 bleek dat er onvoldoende verbeteringen waren. De beschikbaarheid en inzet van deskundig en bekwaam personeel was nog niet goed geregeld, ook de dossiervoering was niet op orde en er waren tekortkomingen op het gebied van medicatieveiligheid.

Onvoldoende vertrouwen

In april sprak de IGZ met de directie. Naar aanleiding van dit gesprek schrijft de Inspectie momenteel "onvoldoende vertrouwen" te hebben in de manier waarop veranderingen in gang worden gezet, omdat zij in de voorgenomen aanpak van bestuurder geen enkele aanpassing herkent om implementatie en borging te kunnen garanderen. PrivaZorg AWBZ moet de komende periode structurele maatregelen nemen om de zorg verder te verbeteren. De Inspectie volgt de vorderingen nauwlettend met onaangekondigde bezoeken.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top