HRM

Eerste cao voor apothekers in dienstverband

Eerste cao voor apothekers in dienstverband

De Vereniging van Zelfstandige Apothekers (VZA) en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) hebben op 1 mei een principeakkoord gesloten voor een eerste cao voor de ongeveer 2000 apothekers die in dienstverband werken.

Afgelopen weken is intensief bestuurlijk overlegd tussen werkgeversorganisatie VZA en werknemersvereniging LAD. Aanleiding was dat er tot driemaal toe hobbels bleken te zijn om het tussen werkgevers en werknemers gezamenlijke voorbereide principeakkoord daadwerkelijk te ondertekenen. Het onderhandelingsproces verliep moeizaam. Onderhandelingsdelegaties wisselden van samenstelling en partijen haakten af op het moment dat de cao ondertekend zou gaan worden.

Uiteindelijk startte de LAD de informatiecampagne 'Cao: het beste recept voor uw arbeidsvoorwaarden' om aandacht te vragen voor het belang van de totstandkoming van dit principeakkoord. Het overleg in de afgelopen weken heeft uiteindelijk geleid tot overeenstemming waarmee het principeakkoord op 1 mei 2015 ondertekend is.

"Ik ben er trots op dat er nu een principeakkoord voor apothekers in dienstverband is’, zegt onderhandelaar arbeidsvoorwaarden Rob Koster.  "Behalve dat er collectieve afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn gemaakt, is ook het professioneel statuut in het principeakkoord opgenomen. Dat is van groot belang voor de borging van de autonomie van het beroep, zodat apothekers hun vak professioneel kunnen blijven uitoefenen. Verder wordt loonontwikkeling in de sector apotheken vanaf januari 2013 gerepareerd."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top