HRM

Tweehoofdig bestuur voor Zorggroep Groningen

Zorggroep Groningen heeft Peter Drenth als tweede bestuurder benoemd naast zittende bestuurder Margriet Hommes. Het nieuwe bestuur is op 1 mei begonnen, zo meldt de zorgorganisatie.

Reden om een tweehoofdig bestuur te installeren zijn de grote veranderingen die de komende jaren moeten plaatsvinden, zo laat Zorggroep Groningen  weten. Zo heeft de organisatie voor ouderenzorg te maken met de verdere uitwerking van de transitie in de zorg, de nieuwbouw van Innersdijk, de afbouw van lagere zorgzwaartes, de doorontwikkeling van specialisaties en de groeiende eis om verantwoording af te leggen aan stakeholders. Dit vraagt veel van het bestuur, het managementteam en de organisatie.

Zowel in 2013 als in 2014 heeft Zorggroep Groningen te maken gehad met een tegenvallend financieel resultaat. Naar aanleiding daarvan heeft de raad van toezicht van de organisatie gekeken naar wat er nodig is om voor de toekomst de juiste keuzes te maken. De raad van toezicht en de Raad van Bestuur zijn beide van mening dat het voor een bestuur bestaande uit één persoon een lastige opgave is om de hele organisatie aan te sturen; zowel inhoudelijk, financieel, strategisch als operationeel. Daarom is besloten om een tweehoofdig bestuur in te richten. Dit bestuur zal collegiaal (gelijkwaardig) zijn met integrale verantwoordelijkheid, waarbij de zittende bestuurder Margriet Hommes de rol van voorzitter op zich zal nemen. Als tweede bestuurder is Peter Drenth benoemd, voormalig manager bedrijfsvoering.

De Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad hebben allebei een positief advies uitgebracht op zowel de aanpassing van het bestuursmodel als de benoeming van Peter Drenth als bestuurder.
 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top