Finance

KWF kiest voor flexibeler financiering

KWF Kankerbestrijding past haar financieringsstructuur van kankeronderzoek aan. Waar de beoordeling van subsidieaanvragen zich nu vooral richt op de wetenschappelijke kwaliteit van het project of het programma, gaat KWF meer nadruk leggen op de potentie van het onderzoek om een wezenlijke bijdrage te leveren aan haar missie: meer genezing, minder kanker en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten.

Dit maakt KWF bekend in haar beleidsvisie voor de jaren 2015 tot 2019.

Michel Rudolphie, directeur KWF Kankerbestrijding: "Door de jarenlange investering in kankeronderzoek, zijn we de ziekte kanker steeds beter gaan begrijpen. De kennis over kanker is er. We zien dat het onderzoek naar toepassingen nu in een stroomversnelling zit. Om deze resultaten sneller bij de patiënt te krijgen, passen we ons huidige financieringssysteem aan. Ik ben van mening dat als we krachten bundelen op een dag kanker kunnen verslaan."

Diversiteit van onderzoek

Met de invoering van een nieuw financieringssysteem verwacht KWF beter in te kunnen spelen op de diversiteit van het hedendaagse kankeronderzoek, en op maat te ondersteunen op wat er specifiek voor een bepaald onderzoek nodig is. Dat betekent dat KWF meer ruimte biedt voor (inter)nationale samenwerkingsprogramma’s, aanvullende financiering beschikbaar kan stellen bij onvoorziene knelpunten, dat er continueringsmogelijkheden zijn bij veelbelovende resultaten en dat er discontinueringsopties zijn bij veranderd perspectief.

Door gericht te investeren en actief samenwerkingen aan te gaan met andere financiers wil KWF nog meer geld beschikbaar krijgen voor de kankerbestrijding. "We onderzoeken of eventuele opbrengsten uit onze gefinancierde onderzoeken weer kunnen worden ingezet voor de kankerbestrijding", aldus KWF in haar beleidsvisie. "Zo heeft de patiënt binnen onze nieuwe onderzoeksfinanciering dubbel baat bij resultaten uit wetenschappelijk onderzoek."

Effectiviteit van kankerbestrijding

Medebepalend voor de mogelijkheden en effectiviteit van kankerbestrijding is het beleid van de overheid en van andere partijen, zoals zorgverzekeraars, medische beroepsgroepen, zorginstellingen en het bedrijfsleven. Daarom kiest KWF ervoor om meer dan voorheen haar netwerk en positie in te zetten om het beleid van deze instellingen te beïnvloeden. "Als gerespecteerde en onafhankelijke organisatie met een grote maatschappelijke achterban zijn we in staat om relevante thema’s en knelpunten te signaleren en te agenderen en om ze samen met betrokkenen op te lossen."

De strijd tegen kanker begint met voorkomen dat mensen kanker krijgen. Het ontstaan van kanker is weliswaar vaak het gevolg van niet te beïnvloeden factoren als genetische aanleg en ouderdom. Maar voor ongeveer 35 procent is het ontstaan van kanker volgens KWF wél te beïnvloeden door blootstelling aan risicofactoren te beperken. Roken is de grootste beïnvloedbare risicofactor van kanker. KWF zet zich de komende jaren onverminderd in om de jeugd te beschermen tegen de marketingactiviteiten van de tabaksindustrie.

Lees de blog van directeur Michel Rudolphie over de beleidsvisie.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top