ACTUEEL

KNMG kritisch over openbaarmakingswet

Artsenfederatie KNMG is kritisch over de openbaarmakingsverplichting die het kabinet de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bij wet wil opleggen. Via deze wet zou informatie over onder meer inspecties, aanwijzingen, boetes en rapportages automatisch openbaar worden.

Volgens de KNMG dient openbaarmaking van zulke gegevens altijd zorgvuldig te gebeuren. Ook dient rekening te worden gehouden met de belangen van alle betrokkenen. Met dit wetsvoorstel vervalt deze belangenafweging, aldus de KNMG. Dat kan volgens de KNMG leiden tot een onevenredige benadeling van zorgaanbieders en zorgverleners.

De KNMG erkent dat burgers en zorgaanbieders belang kunnen hebben bij openbare informatie over toezichtshandelen in de zorg. Er worden dan ook regelmatig verzoeken ingediend om bepaalde informatie openbaar te maken. Het grote aantal verzoeken van burgers rechtvaardigt volgens de KNMG echter niet dat informatie door dit wetsvoorstel automatisch openbaar wordt gemaakt.

De KNMG merkt op dat de IGZ haar rapporten en besluiten over sancties in de praktijk al sinds 2008 vrijwel zonder uitzondering openbaar maakt. De wettelijke basis hiervoor is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Gelet op deze gang van zaken is de toegevoegde waarde van de nieuwe wetgeving volgens de KNMG dan ook niet duidelijk.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top