ACTUEEL

Plafond GO-regeling voor ziekenhuizen niet omhoog

De onlangs aangekondigde verhoging van het plafond van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) van 50 naar 150 miljoen euro geldt voor commerciële bedrijven, maar niet voor zorgondernemingen. Het maximumbedrag per lening blijft voor hen 50 miljoen euro. Dat stelt SenterNovem, dat de regeling in opdracht van het ministerie van Economische Zaken uitvoert.

Verruiming kredietverlening aan bedrijven

Het ministerie van Economische Zaken heeft in september het plafond van de GO-regeling voor commerciële bedrijven verhoogd van 50 naar 150 miljoen euro. In de praktijk bleek de grens van 50 miljoen euro te laag. "De GO-regeling voor bedrijven, die sinds maart van kracht is, staat los van de aparte regeling voor de zorg die sinds juli geldt", zegt woordvoerder Rogier Esselbrugge van SenterNovem. "Aan die regeling is niets gewijzigd."

GO-regeling voor de zorg

Voor ziekenhuizen blijft de eerdere GO-regeling met een maximumbedrag van 50 miljoen euro per lening  van kracht. Het ministerie van Economische Zaken riep deze GO-regeling in juli in het leven om het bouwende ziekenhuizen te vergemakkelijken een lening los te krijgen bij banken. De GO-regeling biedt banken een garantie van vijftig procent voor nieuwe bankleningen van minimaal 1,5 miljoen euro en maximaal 50 miljoen euro.

Bouw stimuleren

Met de GO-regeling wil de overheid inspelen de terughoudende houding bij banken als gevolg van de kredietcrisis. Die terughoudende opstelling wordt in de ziekenhuiszorg verder gevoed door de stelselwijzigingen. De overheid wil ook de bouw stimuleren met de regeling. Daarnaast heeft de minister van EZ de intentie om bankgaranties binnen de GO mogelijk te maken.

Procedure en deelnemende banken

Ziekenhuizen die gebruik willen maken van de Garantie Ondernemingsfinanciering kunnen zich richten tot de deelnemende banken. Die dienen vervolgens het verzoek in bij SenterNovem. De deelnemende banken zijn ABN-Amro, Fortis Bank Nederland, ING, Rabobank, NIBC Bank, Friesland Bank, Van Lanschot Bankiers, New HBU II (100 procent dochter ABN-Amro). SenterNovem verwacht dat deze lijst verder wordt uitgebreid.

Ingang van de GO-regeling voor zorgondernemingen

Ziekenhuizen zullen heel binnenkort gebruik kunnen gaan maken van de Garantie Ondernemingsfinanciering voor de zorg  "In oktober wordt de regeling naar verwachting in de Staatscourant gepubliceerd", zegt SenterNovem-woordvoerder Esselbrugge. "Vanaf dat moment kunnen ziekenhuizen er een beroep op doen."

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Westerveld

1 oktober 2009

Het eerdere bericht klopte dus niet?

Grutters

1 oktober 2009

De NVZ veronderstelde dat de uitbreiding van die regeling ook zou gelden voor ziekenhuizen. Dit blijkt bij navraag niet zo te zijn.Zie NVZ Nieuws van 24 september:

http://www.nvz-ziekenhuizen.nl/Actueel/NVZ_Nieuws/Archief/2009/september/NVZ_Nieuws_24_september_nummer_36Daarin staat "Overheid voor 150 miljoen garant: Verruiming garantieregeling financiering". Dit is onjuist volgens SenterNovem dat de regeling uitvoert.

Top