ACTUEEL

Onderzoek: kraamzorg is noodzakelijk zorg

In ruim de helft van de gezinnen (56 procent) waar ze werken constateren kraamverzorgenden direct na geboorte gezondheidsrisico’s bij moeder of kind. Bij één op de tien observaties is acute medische zorg nodig. In 3 procent van de gevallen volgt direct een ziekenhuisopname.

Deze cijfers komen naar voren uit onderzoek van Kraamzorgorganisatie de Waarden onder ruim 1100 gezinnen. Met het onderzoek wil de Waarden een aanzet geven tot een beter wetenschappelijk inzicht in nut- en noodzaak van kraamzorg. Harde cijfers over een kerntaak van de kraamzorg - het vroegtijdig signaleren van risico’s, problemen en complicaties - ontbraken tot nu toe, aldus de Waarden.

Noodzakelijke zorg

Gezien het grote aantal kritische observaties laat het onderzoek volgens bestuurder Jacqueline Dorscheidt vooral zien dat kraamzorg een cruciale schakel is in de integrale geboortezorg. Volgens Dorscheidt toont het onderzoek ook het belang van de professionele deskundigheid van kraamverzorgenden. Vaak gaat het om observaties als geboortetrauma of bloedingen onder de schedeldak die alleen door professionals gedaan kunnen worden. “Kraamzorg is noodzakelijke zorg, het voorkomt wiegendood, het zorgt voor gezondere kinderen en moeders en voorkomt daardoor dure zorg nu en later”, aldus Dorscheidt.

Over de collectieve financiering van de kraamzorg ontstond in 2013 de nodige discussie. Van verschillende kanten werd er voor gepleit om de collectieve aanspraak op kraamzorg te verkleinen of zelfs helemaal uit het basispakket te schrappen. Minister Schipper van VWS liet op 5 mei weten dat dit vooralsnog niet aan de orde is. Ze volgt hiermee de adviezen van Zorginstituut Nederland. Wel wil Schippers dat per bevalling wordt bekeken hoeveel zorg er precies nodig is.

De Waarden vindt dat voor dergelijk maatwerk nader onderzoek nodig is naar de optimale verblijfsduur van de kraamverzorgende in het gezin.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top