HRM

Huisartsenzorg onderdeel van arbeidsmarktonderzoek

Het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) neemt dit jaar voor het eerst de huisartsenzorg mee in zijn onderzoek. Hierdoor krijgt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) beschikking over betere en beter vergelijkbare informatie over de huisartsenzorg.

Via dit onderzoeksprogramma AZW van VWS en brancheorganisaties in zorg en welzijn, worden de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt in de zorg in de gaten gehouden. Op dit moment wordt een telefonisch onderzoek uitgevoerd onder werkgevers, waaronder praktijkhoudende huisartsen. Vragen gaan met name over de samenstelling van het personeelsbestand, scholing, samenwerking en de gevolgen van beleidsmaatregelen van de overheid.

Betere arbeidsmarkt

Later dit jaar wordt ook een schriftelijke enquête onder medewerkers gehouden. De resultaten van het onderzoek worden dit najaar gepubliceerd. Aan de hand hiervan kunnen de LHV en de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg gericht verder werken aan een betere arbeidsmarkt voor de huisartsenzorg.

De doelstelling van het onderzoeksprogramma AZW is partijen in het veld te voorzien van eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Het onderzoeksprogramma is ruim twintig jaar geleden opgezet door het ministerie van VWS, de sociale partners in de sector, kenniscentrum Calibris en het UWV. Het onderzoeksprogramma AZW wordt sinds maart 2014 uitgevoerd door KIWa Carity en CAOP.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top