Vastgoed

Tekort aan seniorenwoningen dreigt

Als er niets gebeurt, heeft Nederland in 2018 een tekort van ten minste 40 duizend seniorenwoningen. Maar liefst 64 procent van de beleggers zou geen interesse hebben in nieuwbouw van die huizen omdat het kabinetsbeleid rond huisvesting van ouderen zo vaak verandert.

Dit meldt De Telegraaf.

Er zijn niet genoeg grote projecten om huizen te bouwen waar ouderen langer zelfstandig kunnen wonen, volgens directeur Hans van der Ploeg van brancheorganisatie VBO Makelaar. "Het kabinetsbeleid verandert zo vaak, dat het voor beleggers niet interessant is." Het gevolg is volgens Van der Ploeg dat ouderen te lang in huizen blijven wonen die "te groot en niet seniorproof" zijn. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kosten voor de aanpassingen van die huizen en de zorg van de bewoners, sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Financieel voordeel

Gemeenten proberen ouderen uit kostenoverwegingen in verpleeghuizen te krijgen, schreef ActiZ, de branchevereniging van verpleeg- en verzorgingshuizen, onlangs aan de Tweede Kamer. Omdat verpleeghuiszorg onder de Wet langdurig zorg valt, biedt afwenteling gemeenten financieel voordeel. Thuiswonende ouderen kosten de gemeenten juist geld in de vorm van ondersteuning en woningaanpassingen.

Van der Ploeg van VBO Makelaar pleit voor nieuwe initiatieven om het bouwen van seniorenwoningen weer aantrekkelijk te maken. "Ouderen willen graag zelfstandig blijven wonen en dat is ook het overheidsbeleid op het moment. Er zijn lokaal veel mooie initiatieven, maar een landelijke visie ontbreekt. Dan haken veel beleggers af."

 

----------------------------------

Hoe overleven zorgaanbieders de transitie in de langdurige zorg? Hoe lukt het om zich snel en adequaat aan te passen aan gewijzigde omstandigheden?  Wat kunt u leren van uiteenlopende keuzes. Op 12 juni organiseert Skipr het congres "Transitie is nog lang geen transformatie".

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top