ACTUEEL

ZN: Geen eigen risico bij ketenzorg chronisch zieken

Alle zorg voor chronisch zieken via een keten moet buiten het eigen risico vallen. Daarvoor pleit Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in een brief aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer praat woensdag 30 september over onder meer ketenzorg en integrale bekostiging voor chronisch zieken.

Complexe invoering

Integrale bekostiging moet goed doordacht en niet te snel worden ingevoerd. ZN ziet weliswaar veel voordelen in ketenzorg voor chronisch zieken in de eerstelijn, maar de organisatie wijst op de complexiteit van de invoering van integrale bekostiging. Volgens ZN is veel regelgeving nog niet klaar. ZN vreest bijvoorbeeld dat huisartsen dubbel worden betaald als de nieuwe huisartsenfinanciering in relatie tot de ketenzorg niet goed wordt geregeld. De nieuwe huisartsenfinanciering moet volgens ZN meer gericht zijn op resultaten en prestaties.

Ketenzorg in Zvw

Daarnaast wijzen de zorgverzekeraars op de noodzaak van het gelijklopen van de zorgverlening in een keten met de aanspraak in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Gebeurt dit niet, dan wordt integrale financiering en het herleiden van de zorgonderdelen tot de juiste financieringsbron gecompliceerd en onuitvoerbaar. Er moet zodoende een integrale aanspraak voor de totale zorg in de keten zijn, of de zorgonderdelen en modules moeten benoemd zijn als aanspraak in de Zvw.

Zorgstandaarden en afbakening BTW-plicht

Verder wil ZN dat er duidelijke zorgstandaarden komen en er moet een afbakening komen voor BTW-plichtige dienstverlening. Daarnaast wil ZN dat de uitvoering van de AWBZ bij de zorgverzekeraar komt te liggen. ZN is met zorgverzekeraars en zorgkantoren gestart met de voorbereidingen om de taken van de zorgkantoren per 2012 over te hevelen naar de zorgverzekeraars. ZN overlegt momenteel met organisaties van cliënten, patiënten, verzekerden, zorgaanbieders en gemeenten om gezamenlijk invulling te geven aan de nieuwe uitvoeringsstructuur. Leest de position paper 'De AWBZ in 2012. Op weg naar de uitvoering van de AWBZ voor eigen verzekerden'.

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze nieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top