ACTUEEL

Patiënt is 'zeer tevreden' over zorg apotheek

Patiënten zijn zeer tevreden over de adviezen die ze in hun apotheek ontvangen. Ze vinden apotheekmedewerkers deskundig, betrouwbaar en open. Wel hebben ze kritiek op het gebrek aan privacy aan de balie en de wachttijden in de apotheek.

Dat blijkt volgens apothekersorganisatie KNMP uit een onderzoek van Tevreden.nl, uitgevoerd onder klanten van 1200 deelnemende apotheken in 2014 en het eerste kwartaal van 2015.

Apotheken scoorden gemiddeld een 7,8 in 2014. Deze score zet in het eerste kwartaal van 2015 door. Een ruime meerderheid van de patiënten is tevreden tot zeer tevreden over hun apotheek. Bijna 70 procent van de respondenten geeft zijn apotheek een 8 of hoger.

Positiever

Meer dan 80 procent zegt de uitleg over de werking en het gebruik van een nieuw medicijn goed te begrijpen. Meer respondenten melden in 2015 informatie ontvangen te hebben en deze te begrijpen. In 2014 was er sprake van zowel meer positieve (vollediger geïnformeerd) als negatieve (niet geïnformeerd) uitschieters. Reacties van respondenten zijn in 2015 gematigder, maar algemeen iets positiever.

De KNMP noemt verder een aantal aandachtspunten. Er blijft kritiek op het gebrek aan privacy aan de balie en de wachttijden in de apotheek. Verder ervaren patiënten de investering van apotheekteams in het voeren van begeleidingsgesprekken bij een nieuw geneesmiddel nog niet als zodanig. Bij navraag vinden patiënten het vaak onduidelijk of er een gesprek is gevoerd. Verder heerst er ontevredenheid over de kosten voor het gesprek.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top