Finance

Omzet mkb in de zorg opnieuw gestegen

Omzet mkb in de zorg opnieuw gestegen

De omzet van het mkb in de zorg is in 2014 gestegen met 6,3 procent. Dat blijkt uit een analyse van accountantskoepel SRA. Vergeleken met andere mkb-bedrijven blijft de winstontwikkeling wel achter, zo is te lezen in de rapportage Branches in Zicht (Biz).

De gezondheidszorg is een van de grootste sectoren van Nederland, levert een substantiële bijdrage aan het BBP en is belangrijk voor de werkgelegenheid, zo is te lezen in de rapportage van SRA. De sector laat al jaren een omzetstijging zien. Vorig jaar was daarop geen uitzondering, maar de winstontwikkeling bleef achter bij de rest van het mkb.

De netto-omzet nam in 2014 met gemiddeld 6,3 procent toe, terwijl de brutomarge met 6,1 procent toenam. De totale bedrijfskosten namen iets af (0,5 procent), met name doordat de personeelskosten (73 procent van de totale bedrijfskosten) af zijn genomen (-1,2 procent). De kortlopende schulden werden gemiddeld verlaagd met 15,2 procent.

SRA-BiZ is gebaseerd op de jaarrekeningen van Nederlandse mkb-bedrijven uit alle sectoren en regio's en de financiële bedrijfsinformatie, zoals kostentrends, omzetontwikkeling, voorraadveranderingen en winstgevendheid die daaruit naar voren komen.  Op basis van analyses van al deze informatie maakt SRA-Biz in dit rapport de voornaamste financieel-economische trends en thema's voor Nederlandse bedrijven inzichtelijk; zowel voor het mkb als geheel als voor de zeven belangrijkste sectoren (Industrie, Bouw, Automotive, Detailhandel, Logistiek, Horeca, Gezondheidszorg).  SRA is een netwerk van 370 zelfstandige Nederlandse accountantskantoren. Meer dan 50 procent van het mkb is klant bij een SRA-kantoor.

Werkgelegenheid

In Nederland geven we relatief veel geld uit aan de gezondheidszorg, stelt het rapport: in totaal ongeveer 12 procent van het bruto binnenlands product (versus gemiddeld circa 9,5 procent in de westerse OESO-landen). Daarmee heeft de branche een belangrijke invloed op de economie. Dat geldt ook voor de werkgelegenheid. Als gevolg van bezuinigingen stond het aantal banen in de sector onder druk, maar na dit jaar zal de werkgelegenheid naar verwachting weer aantrekken. In 2014 namen de personeelskosten met 1,2 procent af. Ter vergelijking: in het mkb als geheel stegen deze met gemiddeld 2,4 procent.

De medische zorg zal in omvang blijven groeien, vooral vanwege de toenemende vraag als gevolg van de vergrijzing, bevolkingsgroei en technologische vooruitgang. Daarnaast zijn in Nederland de eigen betalingen relatief laag. Deze factoren samen leveren een gecompliceerd vraagstuk op: hoe houden we de gezondheidszorg op termijn betaalbaar en voor iedereen toegankelijk? Zonder beleidsaanpassingen zal in 2040 een modaal gezin 31 tot 47 procent van een gemiddeld gezinsbudget aan zorg besteden, zo waarschuwt het Centraal Plan Bureau.

De accountant van SRA stellen een aantal veranderingen voor, zoals een grotere eigen bijdrage, een herverdeling van zorgtaken, een betere benutting van (medische) technologieën en samenwerking en ondernemerschap.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top