ACTUEEL

Brand is ‘zorgenkind’ van zorgpersoneel

Een derde van het personeel van ziekenhuizen en verpleeghuizen is bang dat bij een brand niet iedereen veilig uit het gebouw komt. Zij weten niet hoe ze moeten handelen in geval van brand. Dat heeft de Nederlandse Brandwonden Stichting donderdag gemeld. De organisatie deed een steekproef onder 420 medewerkers van ziekenhuizen en 420 medewerkers van verpleeghuizen.

Ontruimingsoefeningen blijven uit

Volgens  42 procent van het ondervraagde ziekenhuispersoneel is het afgelopen jaar bij hun instelling geen ontruimingsoefening gedaan. Ditzelfde geldt bij 34 procent van de medewerkers van verpleeghuizen. Een steekproef onder personeel van basisscholen en kinderopvangverblijven gaf een gunstiger beeld, maar ook daar gaf vijftien tot twintig procent van de medewerkers aan dat het schort aan ontruimingsoefeningen.

Afhankelijkheid van personeel

Voorzitter René Hagen van de Stichting Nationale Brandpreventieweek vindt het alarmerend dat er te weinig wordt geoefend. Patiënten, cliënten, leerlingen en kinderen zijn juist afhankelijk van mensen die weten hoe te handelen bij brand, aldus Hagen.

Beleving versus realiteit

De NVZ vereniging van ziekenhuizen wijst erop dat het onderzoek is gebaseerd op de beleving van werknemers. “Het is de vraag of dat ook de realiteit is,” zei een woordvoerder in een reactie. Volgens hem is voor brandveiligheid en -preventie de laatste jaren juist steeds meer aandacht gekomen bij ziekenhuizen. De komende weken wordt campagne gevoerd om instellingen te wijzen op het belang van brandoefeningen.

Brand kost zorg 84 miljoen euro

De vermeende ‘laksheid’ van zorginstellingen is opvallen, omdat brand veel financiële schade met zich meebrengt. In zorginstellingen brak in 2007 elfhonderd keer brand uit. De totale schade hiervan bedraagt 84 miljoen euro. In augustus van dit jaar kreeg de locatie Delfzicht in Delfzijl van de Ommelander Ziekenhuis Groep als eerste ziekenhuis in Nederland het certificaat ‘Brandveilig Gebouw’. (ANP)

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze nieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top