ACTUEEL

'Wetsvoorstel Wmg dreigt regeldruk op te voeren'

Het wetsvoorstel tot wijziging van de wet marktordening gezondheidszorg (wijziging Wmg) maakt intenties met betrekking tot minder regeldruk en bureaucratie niet waar. Dat staat in een brief van Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, aan minister Schippers van VWS.

Met het wetsvoorstel wil de minister zorgverzekeraars en zorgaanbieders meer ruimte geven bij het uitvoeren van hun activiteiten. Zij moeten bijvoorbeeld meer mogelijkheden krijgen om afspraken te maken over prestatiebeschrijvingen en tarieven. De consultatieversie van de wet maakt intenties met betrekking tot minder regeldruk en bureaucratie echter niet waar, stelt Actal in de brief.

Het in de wet gekozen uitgangspunt van "Vrij, tenzij" biedt volgens Actal zeker kansen op minder regeldruk en bureaucratie. Zo krijgen zij meer ruimte om aan de uitvoering van hun taken een eigen invulling te geven. Het is echter niet de bedoeling om al direct na invoering van de wet meer vrijheid te bieden. Dat betekent dat er op de korte termijn niets verandert voor zorgverzekeraars en –aanbieders.

Minder regeldruk

Het risico is erg groot dat de regeldruk in de beginfase alleen maar toeneemt als gevolg van de aanscherpingen in het toezicht, die in het wetsvoorstel zijn opgenomen. Actal adviseert de minister om ook in de beginfase van de wet voor minder regeldruk te zorgen.

"Vrijheid, ruimte en toezicht moeten met elkaar in balans zijn", schrijft Actal. Als dit niet het geval is, is de kans op meer regeldruk en bureaucratie zeer groot. Om de juiste balans te vinden moet er wel inzicht zijn in de concrete effecten op de regeldruk van de voornemens. De consultatieversie geeft dat inzicht niet. Actal adviseert om deze omissie in de definitieve versie van het wetsvoorstel te herstellen.

Het is niet de eerste keer dat Actal waarschuwt voor toename van de administratieve lasten. Recent schreef het adviescollege nog dat dit zo is omdat zorginstellingen verantwoording moeten afleggen aan verschillende organisaties over de kwaliteit van de geleverde zorg, die alle op een andere manier gegevens opvragen en aangeleverd willen hebben.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top