ACTUEEL

Zes ziekenhuizen mogen samenwerken voor borstkankerzorg

Zes ziekenhuizen mogen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) samenwerken om hun borstkankerzorg op een hoger plan te brengen. De ziekenhuizen willen komen tot een gestandaardiseerde aanpak van borstkankerzorg op een hoog kwaliteitsniveau. Hierover willen ze gezamenlijk met de zorgverzekeraars onderhandelen, die deze zorg vervolgens tegen uniforme voorwaarden kunnen inkopen.

Het gaat om zes ziekenhuizen verspreid over Nederland die geen concurrenten van elkaar zijn. Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter ACM: "Samenwerking tussen partijen die geen concurrenten zijn en die de kwaliteit en efficiency van hun zorg willen verbeteren, dat juichen wij toe." ACM benadrukt dat het hier gaat om een samenwerking specifiek op het gebied van borstkankerzorg en niet om integrale samenwerking op medisch specialistische zorg.

De zes ziekenhuizen bundelen de krachten in het samenwerkingsverband Santeon. Zij willen samen de kwaliteit en efficiency van medisch specialistische zorg verbeteren en komen tot een transparant landelijk aanbod hiervan. Volgens de betrokken ziekenhuizen hebben zowel patiënten, consumenten als zorgverzekeraars baat bij deze samenwerking.

Geen beperking mededinging

Volgens ACM leidt dat het gezamenlijk onderhandelen van de Santeon-ziekenhuizen met zorgverzekeraars over borstkankerzorg in de huidige situatie niet tot een "merkbare beperking van de mededinging". De ziekenhuizen zijn in verschillende gebieden in Nederland actief en hun werkgebieden voor wat betreft borstkankerzorg overlappen niet of nauwelijks. Daar waar dat wel zo is zijn er voldoende andere ziekenhuizen in de directe omgeving die ook borstkankerzorg bieden.

Het Santeon-samenwerkingsverband omvat de volgende zes ziekenhuizen:
-    Martiniziekenhuis in Groningen
-    Medisch Spectrum Twente in Enschede
-    Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen
-    Catharina ziekenhuis in Eindhoven
-    Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam
-    Sint Antoniusziekenhuis in Utrecht / Nieuwegein

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top