Vastgoed

Verouderd vastgoed hangt zorg als molensteen om nek

Verouderd vastgoed hangt zorg als molensteen om nek

Driekwart van het huidige vastgoed in de zorg sluit niet aan bij de huidige gebruikseisen. Dertig procent is zelfs direct aan vervanging toe.

Dat stelt Eric Scheijgrond, Associate Director Zorgvastgoed van DTZ Zadelhoff. Scheijgrond deed zijn uitspraken tijdens zijn presentatie op de Zorgvastgoed Dag 2015 van het Instituut Voor Vastgoed & Duurzaamheid (IVVD) op basis van cijfers van TNO, het Economisch Instituut voor de Bouw en DTZ Zadelhoff.

Verdeling

In Nederland staat, verdeeld over alle sectoren, bij benadering 42 miljoen vierkante meter zorgvastgoed. De helft hiervan is in handen van zorgorganisaties en dertig procent, met name in de ouderenzorg, behoort toe aan woningcorporaties. De rest van het zorgvastgoed is in handen van andere partijen als particuliere investeerders, institutionele beleggers, kerkelijke- en charitatieve instellingen en de overheid.

Volgens de berekening van Scheijgrond is zo’n 12,5 miljoen vierkante meter zorgvastgoed zo zeer verouderd dat het niet meer voldoet aan de huidige technische, functionele en bouwkundige eisen. De problemen zijn het grootst in de intramurale zorg. Veertig procent van het intramurale zorgvastgoed is ouder dan veertig jaar, terwijl zestig procent een onvoldoende score behaalt.

Houdbaarheidsdatum

Vastgoed in de zorg wordt  van oudsher over een periode van vijftig jaar gefinancierd, terwijl tegenwoordig zorgorganisaties volgens de normatieve huisvestingscomponent een afschrijving van dertig jaar nastreven. Veel vastgoed zit dus tegen de uiterste houdbaarheidsdatum aan. Scheijgrond: “Zorgorganisaties hebben begrijpelijkerwijs in de afgelopen jaren slechts in beperkte mate aangedurfd om serieus vervolg te geven aan vervanging van hun vastgoed. Dit in verband met alle veranderingen in de zorg en de financiering hiervan. Dit werd uiteraard versterkt door de financiële crisis.”

Een meer gedetailleerde inventarisatie van hoe het zorgvastgoed er op dit moment voor staat is op dit moment niet te geven.  Sinds het College bouw zorginstellingen per  1 januari 2010 zijn wettelijke taken heeft verloren, is er geen overkoepelend orgaan meer dat overzicht heeft over de staat van het zorgvastgoed. Dit is volgens Scheijgrond een gevolg van de marktwerking, waardoor de staat van het vastgoed van een organisatie een concurrentiegevoelig onderwerp is geworden.

Beleggers

Toch is het zorgvastgoed in Nederland volgens Scheijgrond een interessante markt voor de belegger. Vaak is de zorg een nieuwe categorie in de portefeuille met een afwijkend risicoprofiel, waardoor er over het geheel genomen meer zekerheid in de totale portefeuille opgebouwd wordt. Er bestaat vanwege de vergrijzing een hoge mate van gebruikszekerheid en huurovereenkomsten worden door de zorgorganisatie voor een lange periode afgesloten vanwege een grote behoefte aan stabiliteit.

---

Hoe overleven zorgaanbieders de transitie in de langdurige zorg? Hoe lukt het om zich snel en adequaat aan te passen aan gewijzigde omstandigheden? Wat kunt u leren van uiteenlopende keuzes. Op 12 juni organiseert Skipr het congres "Transitie is nog lang geen transformatie".

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Saskia Speelman

20 mei 2015

Voor het Waarborgfonds in de Zorg maakte ik een mini docu over dit onderwerp. Zie: www.wfz.nl Saskia Speelman

tjark reininga

21 mei 2015

Wat ik eigenlijk schokkend vind, is dat dit bericht als nieuws gebracht wordt. Zeker al sinds het begin van de eeuw heeft het Bouwcollege met de instellingen gezocht naar mogelijkheden om zorgvastgoed toekomstbestendig te ontwikkelen en daarbij signalen afgegeven, dat zowel de financiers als de exploitanten hierop onvoldoende leken in te spelen. Een voorbeeld is de traagheid waarmee het scheiden van wonen en zorg, troetelkindje van politici op zoek naar nieuwe financieringsopties, tot ontwikkeling gekomen is.
Dat de marktwerking die de achtereenvolgende bewindslieden wenselijk achtten, die problemen wellicht eerder zouden versterken dan helpen te verhelpen, leek daarbij nauwelijks gezegd te mogen worden. En dat verschillende pogingen onder het oude regime (een vergunningsstelsel rond het Bouwcollege) door overheveling naar het regime met marktwerking zijn vastgelopen, was al snel te zien.

Toch hoop en verwacht ik dat het meer recente zorgvastgoed niet hoeft te worden afgeschreven.

ZOGO

21 mei 2015

Juist om deze rede is in 2014 het zorgvastgoedplatform ZOGO.nl opgericht.
ZOGO biedt zorginstellingen de mogelijkheid overtallig zorgvastgoed landelijk openbaar te maken voor verkoop of verhuur.
Kijk op www.zogo.nl

Top