ACTUEEL

Commissarissen Philadelphia stappen op

In verband met de financiële problemen bij Stichting Philadelphia Zorg hebben drie commissarissen besloten hun zetel ter beschikking te stellen. Hans Borstlap en Hans Megens treden met onmiddellijke ingang terug. Elco Brinkman (foto) voorzitter van de Raad van Commissarissen, blijft tijdelijk in functie totdat in zijn opvolging is voorzien.

Besluit

Het besluit van de commissarissen om terug te treden is genomen omdat zij zich medeverantwoordelijk achten voor de wijze waarop de voormalige Raad van Commissarissen van Philadelphia toezicht heeft gehouden op het beleid van de voormalige Raad van Bestuur van Philadelphia.

Vastgoed en projectontwikkeling

Bestuurders van Philadelphia Zorg hebben meer aandacht gehad voor de aankoop van vastgoed en projectontwikkeling dan voor de zorg aan gehandicapten, concludeert het College sanering zorginstelllingen (CSZ) in een rapport over de instelling, die de zorg heeft voor 11.000 cliënten. Staatssecretaris Jet Bussemaker (Zorg) heeft een samenvatting van het rapport woensdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Bliksemafleider

“De bestuurders hebben hun taken verwaarloosd en anderzijds zich met de verkeerde zaken (onroerend goed) beziggehouden'', stelt het college vast. “De bijzondere projecten zijn bliksemafleider geweest voor hetgeen er echt aan de hand was.''
Volgens het rapport is het eigen vermogen van de Stichting Philadelphia Zorg van 24,9 miljoen euro (eind 2007) geslonken naar 400.000 euro. De banken achten de stichting op grond van de gebruikelijke normen niet langer financierbaar, aldus het CSZ.

Jaarrekening

De SP eist dat Bussemaker het bestuur wegstuurt; de Tweede Kamer debatteert volgende week over de zaak. 2008 Was een rampjaar voor Philadelphia. Maar het ging al veel eerder mis. Al in 2005 was de situatie ernstiger dan de jaarrekening doet vermoeden, stelt het college. De resultaten werden in de jaarrekeningen geflatteerd weergegeven.

Herstelplan

De bestuurlijke juridische en economische samenvoegingen riepen vragen op die de competentie van de raad van bestuur te boven gingen. Over onroerend goed - Philadelphia schakelde qua huisvesting over van huur naar koop - hadden de bestuurders onvoldoende kennis en ervaring. In een herstelplan kondigde Philadelphia aan vastgoedprojecten - onder meer vakantiehuizen op Schiermonnikoog - af te stoten. Het plan om uit de financiële problemen te komen, voert Philadelphia echter voorlopig niet uit.

Accountantrapport

De stichting heeft met ondernemingsraad en bonden afgesproken eerst het rapport van een externe accountant af te wachten. Die onderzoekt de precieze tekorten en verliezen. Bonden en ondernemingsraad betwisten namelijk de interpretatie van de cijfers waarop de raad van bestuur het herstelplan heeft gebaseerd. Het onderzoek duurt naar verwachting enige weken. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Nuijen

29 mei 2009

Toezichthouders, bestuurders, commissarissen. Ze stappen gemakkelijk op als ze de zaken uit de hand hebben laten lopen. Opmerkelijk is dat je dezelfde namen vaak weer tegenkomt bij andere organisaties. Het wordt tijd voor een zwartboek.

Top