ACTUEEL

'Transitie bedreigt zorginfrastructuur'

'Transitie bedreigt zorginfrastructuur'

De transitie in de langdurige zorg dreigt door te schieten en kan daarmee de Nederlandse zorginfrastructuur blijvend schade toebrengen. Als gevolg hiervan zullen kwetsbare groepen van noodzakelijke zorg verstoken raken. Dat zeggen verschillende zorgbestuurders in het juninummer van Skipr magazine.

De kritiek is opvallend, want de betreffende bestuurders steunen in grote lijnen de grondgedachten achter de transitie, zoals grotere zelfstandigheid, eigen regie van de cliënt, kleinschalig aanbod en lokaal maatwerk. “Moet het anders? Ja. Moet het doelmatiger? Ja. Dus we onderschrijven de doelstelling van dit kabinet dat kostenbeheersing in de langdurige zorg noodzakelijk is”, aldus bestuursvoorzitter Eelco Damen van Cordaan in Skipr. “Maar met name de keuze om op de hulp in het huishouden te bezuinigen is onverstandig. Als je vindt dat er zoveel mogelijk thuis moet gebeuren, moet je mensen in staat stellen om thuis te kunnen blijven en zou je die lijn juist zoveel mogelijk ondersteunen en misschien wel moeten investeren in de zorg thuis in plaats van te bezuinigen.”

“Als het beleid niet verandert en we als samenleving niet meer middelen beschikbaar stellen zie ik veel ouderen, maar ook LVG-jongeren en ggz-cliënten tussen wal en schip vallen”, zegt Damen. “Ik ben bang dat zulke groepen straks over straat zwerven. Dan zullen we over vijf jaar zeggen: wat een schande dat we dit hebben laten ontstaan.”

“Als het liberalisme doordendert dreigt alles aan infrastructuur te worden afgebroken met alle gevolgen van dien voor de toekomstige organisatie van de zorg”, stelt Ben van Gent, lid raad van bestuur van Florence. “ Dat zou het aller domste zijn wat we kunnen doen. We zijn bezig met verbeteringen, dat betekent niet dat je het systeem moet afbreken. Houd die infrastructuur overeind, want die houdt onze zorg als een dijkennetwerk bij elkaar. Als ik ergens van wakker lig, is het dat we de kern eruit halen, met name de sterk ontwikkelde poortwachtersfunctie.”     

Ook bestuurder Linda Boot van Pameijer uit in Skipr magazine haar zorgen. “De daling in budget kunnen we voorlopig aan, maar je vraagt je af of er geen mensen op drift raken. Er komen vooralsnog veel minder aanmeldingen binnen dan we konden verwachten. We zijn in overleg met de gemeenten om te kijken hoe dat komt. Ik denk dat het in de communicatie en doorverwijzing zit. Het is voor cliënten in het nieuwe stelsel erg ingewikkeld om er achter te komen bij wie ze terecht moeten. Als mensen de weg niet meer weten te vinden dan doen we iets niet goed.”

In het juninummer van Skipr magazine lichten Boot, Damen en Van Gent uitvoerig toe hoe hun organisaties succesvol kunnen opereren in het gedecentraliseerde zorgveld.  

---

Hoe overleven zorgaanbieders de transitie in de langdurige zorg? Hoe lukt het om zich snel en adequaat aan te passen aan gewijzigde omstandigheden? Wat kunt u leren van uiteenlopende keuzes. Op 12 juni organiseert Skipr het congres "Transitie is nog lang geen transformatie".

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top