ACTUEEL

Klink laat term ‘systeemziekenhuizen’ vallen

Minister Klink van Volksgezondheid neemt afstand van de term ‘systeemziekenhuizen’. Eventuele steunverlening aan noodlijdende zorginstellingen wil de minister voortaan toetsen aan het criterium ‘cruciale zorgfuncties’. Dit blijkt uit een schrijven van Klink aan de Tweede Kamer.

‘Cruciale zorgfuncties’

Minister Klink rechtvaardigde vorig jaar financiële steun aan de IJsselmeer ziekenhuizen met het argument dat het hier, naar analogie met de bancaire sector, een ‘systeemziekenhuis’ betrof. Sindsdien is er grote onduidelijkheid over het begrip ontstaan. Klink hoopt hier nu een einde aan te maken door de term ‘systeemziekenhuizen’ te vervangen door ‘cruciale zorgfuncties’. “De term systeemziekenhuis suggereert ten onrechte dat de instelling of rechtspersoon zelf van belang is”, aldus Klink in zijn brief aan de Kamer. “Het gaat ons echter om de cruciale zorgfuncties die de instelling levert. Wij wijzen daarom geen systeeminstellingen aan. Wel zullen wij cruciale zorgfuncties benoemen.”

‘Ernstige gezondheidsschade’

Klink wil het begrip ‘cruciale zorgfuncties’ afbakenen in een apart wetsvoorstel over continuïteit van zorg. Dit wetsvoorstel moet medio 2010 klaar zijn. Tot die tijd moet het veld het doen met de ruwe contouren. In zijn  brief definieert Klink cruciale zorgfuncties als functies die tot ‘ernstige gezondheidsschade’ kunnen leiden wanneer ze niet voldoende of tijdig beschikbaar zijn. Voor de langdurige zorg geldt dat ontbreken van cruciale functies cliënten ‘ernstig belemmert in hun dagelijkse zorg’. Aangezien het binnen de AWBZ meer dan in de curatieve zorg om de kwaliteit van leven gaat, is het volgens de minister “minder eenvoudig om kwantitatieve normen te stellen voor de beschikbaarheid”.

Zorgplicht

Met het begrip ‘cruciale zorg’ hoopt de minister ook de zorgplicht van zorgverzekeraars te kunnen verhelderen. Volgens Klink is het  “niet houdbaar om op basis van de zorgplicht zorgverzekeraars onder alle omstandigheden verantwoordelijk te houden voor de continuïteit van de zorg. Zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben echter wel een medeverantwoordelijkheid voor de continuïteit van cruciale zorg.”    
Wel erkent Klink dat de precieze toedeling van die verantwoordelijkheid “lastig, zo niet onmogelijk” is, aangezien binnen een regio meerdere zorgverzekeraars actief zijn. Daarnaast ziet de minister een spanning tussen steunverlening door zorgverzekeraars en doelmatige zorginkoop door diezelfde verzekeraars.

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze emailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top