ACTUEEL

Nederlandse ziekenhuizen hebben behoefte aan flexibele HRM oplossingen!

Nederlandse ziekenhuizen staan voor een grote uitdaging. Een uitdaging die voortkomt uit de ambitie om een stevige positie in de zorgmarkt te verwerven. Hierbij richt men de pijlen vaak op het consolideren van de bestaande behandelcapaciteit of het bewerkstelligen van groei. Groei in capaciteit/productie wordt belangrijk als de zorgvraag en de concurrentie in een regio toeneemt. 

De uitdaging.

De oplossing.

HighCare detachering en HighCare interim&Advies hebben een aantal innovatieve concepten ontwikkeld waardoor ziekenhuizen in kader van een partnership of op projectbasis kunnen beschikken over voldoende en flexibel inzetbaar personeel. Gebleken is dat binnen deze concepten de eventuele meerkosten van tijdelijk personeel ruimschoots wordt terugverdiend. Concepten die zich kenmerken door het gedurende een korte of langere termijn leveren van een maximaal effectieve personele capaciteit.

Flexibele HRM oplossingen; een voorbeeld.

Om voldoende op deze externe ontwikkelingen te kunnen anticiperen zien steeds meer ziekenhuizen het belang om over voldoende en flexibel inzetbaar personeel te kunnen beschikken. Echter in de huidige praktijk vormen tekorten aan specialistisch personeel een belangrijke beperking.
Tekorten die onder andere gelden voor de beroepsgroepen operatieassistenten en anesthesiemedewerkers.
Deze situatie maakt dat de meeste operatieafdelingen onvoldoende de mogelijkheid hebben om de noodzakelijke behandelcapaciteit te bieden. Met als gevolg dat de wachtlijsten in omvang toenemen. Het inzetten van een mobiel operatieteam biedt hier de oplossing.

Wat is een mobiel OK team?

Een mobiel OK team bestaat uit 2 of 3 operatieassistenten en 1 anesthesiemedewerker.
HighCare beschikt over teams waarvan de teamleden volledig op elkaar zijn ingespeeld.
Omdat deze teamleden maximaal flexibel en gedreven zijn om op kwalitatief hoogwaardige en efficiënte wijze de operatieprogramma’s uit te voeren, kunnen in korte tijd meer dan de gebruikelijke aantallen patiënten worden geopereerd. Deze aanpak is succesvol als ziekenhuizen in partnerschip met HighCare bereid zijn om een aantal randvoorwaardelijke zaken te organiseren.
Voldoende patiënten op de wachtlijst en een adequate communicatie naar vaste medewerkers vormen hier twee belangrijke kritische succesfactoren.
De mobiele HighCare OK teams zijn inmiddels binnen een aantal ziekenhuizen met succes ingezet. Hierdoor beschikt HighCare over een ruime kennis en ervaring. Met deze kennis en ervaring is HighCare in staat om u binnen uw organisatie te ondersteunen bij het doorvoeren van de noodzakelijke voorbereidende maatregelen.

Partnerschip.

Een partnerschip met HighCare vormt de basis om afspraken te maken over; het aantal dagen waarop een mobiel OK team wordt ingezet of de concreet te behalen productiedoelstellingen.
Met deze laatste optie deelt HighCare met u de verantwoordelijkheid en de risico’s die verbonden zijn aan het organiseren van de uitvoering van operatieve verrichtingen. Samen met u gaan wij deze uitdaging graag aan.


Informatie over de HighCare aanpak kunt verkrijgen door contact op te nemen met
Kars Tolsma, directeur HighCare Interim&Advies.
T. 010 225 11 133
M. 06 122 42 655

www.highcareinterimenadvies.nl
Info@highcareinterim.nl

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top