Finance

Slotervaart draaide 5 miljoen euro verlies in 2013

Slotervaart draaide 5 miljoen euro verlies in 2013

Het Slotervaart Ziekenhuis (SLZ) heeft in 2013 een verlies geleden van 5,1 miljoen euro. Dat is 3 miljoen euro meer dan in het jaar daarvoor. In 2011 boekte het ziekenhuis in Amsterdam nog een winst van 5,2 miljoen euro.

Dit blijkt uit het voorlopige jaarverslag dat het ziekenhuis een jaar te laat heeft ingeleverd bij uitvoeringsorganisatie CIBG. Op een later moment presenteert het ziekenhuis de definitieve cijfers. Tot die tijd wil het SLZ geen toelichting geven op de jaarcijfers.

In 2012 werd het verlies met name veroorzaakt door hogere personeelskosten. De personeelskosten bleven in 2013 ongeveer gelijk aan het jaar ervoor, dus daaruit kan het verlies niet worden verklaard. Opvallend is dat de opbrengsten 'uit hoofde van transitieregelingen en honorariumplafonds' daalden met ruim 8 miljoen euro. Wat dit precies zijn, wil het ziekenhuis niet toelichten. Verder valt op dat de post 'overige bedrijfskosten' steeg met 22 miljoen euro vergeleken met 2012. Tegelijkertijd stegen de opbrengsten met 18 miljoen euro: van 145 miljoen naar 163 miljoen.

Contuïteit in gevaar

De raad van bestuur heeft een risico gesignaleerd waardoor in 2015 de continuïteit van het SLZ in gevaar kan komen. Dit risico betreft de directe opeisbaarheid van het in 2014 teveel ontvangen transitiebedrag. In februari 2014 heeft het SLZ bijna 24 miljoen euro ontvangen op basis van de voorlopige vaststelling transitiebedrag 2012. Achteraf bleek dit teveel te zijn geweest en het ziekenhuis moet de overheid geld terugbetalen. Het continuïteitsrisico als gevolg daarvan vangt het SLZ voor een groot deel op door nog te ontvangen bedragen van de zorgverzekeraars over schadelastjaar 2012. Het resterende risico kan worden opgevangen door tijdelijke aanpassingen van de "operationele uitgave".

In het jaarverslag vermeldt het SLZ hoeveel het de voormalige bestuurders betaalde in 2013. Bestuursvoorzitter Aysel Erbudak ontving bijna 99 duizend euro. Zij stond aan het roer van het ziekenhuis tot 26 maart 2013, toen de aandeelhouders haar besloten te ontslaan. Overigens vermeldde het jaarverslag van 2012 dat ze tot 19 februari in dienst was bij het ziekenhuis. Medebestuurders Dees Brandjes en Jos Beijnen kregen bijna 324 duizend euro respectievelijk ruim 321 duizend euro. Zij bleven aan tot 31 januari 2014 en gingen daarna weer aan de slag als medisch specialist.

In het jaarverslag wordt vastgesteld dat het ziekenhuis "de precaire situatie van 2006 en 2007" is ontstegen en in de jaren 2008 tot en met 2011 heeft aangetoond dat het in staat is om goede resultaten te behalen. Dit is opmerkelijk, aangezien in die laatstgenoemde jaren Erbudak het ziekenhuis leidde.

Rustiger vaarwater

Het SLZ blikt optimistisch vooruit naar de toekomst. In de MC Zuiderzee BV, de huidige eigenaar van het ziekenhuis, hebben volgens het jaarverslag "alle gremia het vertrouwen dat zij het ziekenhuis in rustiger vaarwater kunnen loodsen en het ziekenhuis verder kunnen bestendigen voor de toekomst". Loek Winter en Willem de Boer, die de nieuwe directie vormen, gebruiken hun kennis mede vanuit hun positie in het MC Zuiderzee ziekenhuis om het SLZ op korte termijn weer in evenwicht te krijgen.

Het SLZ heeft een reorganisatie ondergaan in 2014. Inmiddels wordt gekeken of beide ziekenhuizen een "verdere optimalisatie" kunnen bereiken door verdergaande samenwerking en harmonisatie. Daarnaast zal voor het creëren van een financieel gezonde bedrijfsvoering kritisch worden gekeken naar investeringen en andere kosten die het ziekenhuis maakt. Naast de aandacht voor de kosten wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor het genereren van overige opbrengsten. Het ziekenhuis onderzoekt bijvoorbeeld de mogelijkheden voor het verhuren van ruimte aan zorggerelateerde organisaties.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

2 juni 2015

ik ben benieuwd hoe ook de verantwoordelijkheid hiervoor bij Erbudak zal worden neergelegd.

yurumburum

2 juni 2015

Loek heeft het ziekenhuis weer op de rit. Na de Erbudak ellende waait een frisse wind door het ziekenhuis. Personeel is blij en patiënten zijn tevreden. Erbudak's puinhopen zijn opgeruimd. We gaan haar nooit meer terug zien . Deze dame heeft de kluit belazerd.

Aysel erbudak

2 juni 2015

Nu nog met de billen bloot de verliescijfers van 2014 en straks 2015 ... Misschien een idee om bellen blaasjes in het winkeltje van slotervaart te verkopen.

yurumburum

3 juni 2015

als Aysel als Aysel is en dat weet hij bij haar nooit, is zij de laatste die op dit moment haar commentaar moet geven. Puinhopen veroorzaken. De kas leeghalen, valse facturen en geld wegsluizen naar Turkije een kleine opsomming van feiten die aangeven dat zij de laatste zou moeten zijn die nu commentaar zou moeten geven... Ik geef advies ge lekker met apen en slangen spelen . Een oud Alavitsch spreekwoord zegt: Een valse slang verleerd haar streken niet..of Esun ku drumi banda di kachó, ta lanta ku pruga

Top