ACTUEEL

IGZ handhaaft strenger op jaarverantwoording

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat vanaf dit jaar strenger handhaven op de Jaarverantwoording Zorg. Instellingen die deze te laat inleveren, krijgen een last onder dwangsom opgelegd van duizend euro per week.

De Inspectie heeft hierover begin mei een brief gestuurd naar zorginstellingen.

De IGZ vindt goed bestuur in de zorg belangrijk. Dat betekent onder meer dat de Inspectie strenger toeziet op het tijdig en volledig aanleveren van de gegevens Jaarverantwoording Zorg. De Inspectie gaat hier strenger op handhaven. Instellingen die na 1 juni 2015 de jaarverantwoording over 2014 niet hebben aangeleverd, kunnen last onder dwangsom tegemoet zien van duizend euro per week. Dat geldt voor maximaal 10 weken.

Verantwoording afleggen

Een groot deel van de zorginstellingen moet onder meer de jaarrekening voor 1 juni elektronisch aanleveren bij het uitvoeringsorgaan CIBG. Dit heet de Jaarverantwoording Zorg. De instellingen zijn wettelijk verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen over de manier waarop ze het geld uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en Zorgverzekeringswet besteden. Daarnaast leggen instellingen door de jaarverantwoording maatschappelijke verantwoording af over de besteding van publiek geld en over de totale organisatie van de instelling.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top