ACTUEEL

Betrokkenen willen palliatieve thuiszorg landelijk invoeren

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en 1ste Lijn Amsterdam willen de Palliatieve Thuiszorg (PaTz)-methodiek landelijk invoeren. In PaTz-bijeenkomsten voeren huisartsen, wijkverpleegkundigen en een inhoudelijk deskundige gesprekken om (vroeg)tijdig patiënten te identificeren en gepaste palliatieve zorg te bieden.

Een PaTz-groep bestaat uit huisartsen en wijkverpleegkundigen uit hetzelfde werkgebied. Zij komen zes keer per jaar bij elkaar en bespreken mensen die naar verwachting  binnen een jaar zullen overlijden. Een inhoudelijk deskundige, consulent palliatieve zorg of kaderopgeleide huisarts begeleidt de groep. Op dit moment zijn er al honderden huisartsen en wijkverpleegkundigen bij betrokken. Stichting PaTz heeft de ambitie om de methodiek landelijk in te voeren en uit te breiden van de huidige tachtig PaTz-groepen naar 150 in 2017.

Om de komende twee jaar een extra impuls te geven aan het verbeteren van de palliatieve zorg thuis hebben 1ste Lijn Amsterdam   en IKNL de samenwerking geïntensiveerd en officieel vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De extra impuls is volgens hen nodig om regionaal werkgroepen op te zetten, die meewerken om het aantal PaTz-groepen te laten toenemen. IKNL biedt aanvullende financiering en de mogelijkheid  om consulenten als inhoudelijk deskundigen in te zetten.

Lijnen worden korter

PaTz heeft tot doel de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen te bevorderen en hun deskundigheid te verhogen, waardoor de kwaliteit van de palliatieve thuiszorg verbetert. De lijnen tussen huisarts en wijkverpleging worden korter. Door de bijdrage van de inhoudelijk deskundigen nemen kennis en vaardigheden toe. Uit evaluatie van PaTz-groepen in de pilotfase blijkt dat deelname uiteindelijk tijd scheelt, doordat de samenwerking verbetert en men meer vooruit denkt.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top