ACTUEEL

‘Zorgvolumes blijven dalen’

De zorgvolumes zullen de komende twee jaar net als in 2014 afnemen. Dat voorspelt ING Economisch Bureau. Hoewel de omzet ook de komende jaren licht groeit, gaat de huidige economische opleving aan de zorg voorbij en zijn ondernemers in de zorg pessimistischer dan in andere sectoren.

Bezuinigingen en stelselwijzigingen hebben voor een trendbreuk in de uitgavenontwikkeling gezorgd. Terwijl de gemiddelde groei van 2009 tot 2013 op 4 procent per jaar lag, lieten 2013 en 2014 een groeitempo van gemiddeld 1 procent zien. Nederland is hierdoor twee plaatsen gezakt op de ranglijst van landen met de hoogste zorguitgaven. Behalve de Verenigde Staten staan nu ook Zwitserland en Frankrijk boven Nederland.

De uitgavenontwikkeling laat per sector verschillen zien. De geestelijke gezondheidszorg (ggz) heeft het met een omzetdaling van 0,8 procent in 2014 het moeilijkst. De huisartsenzorg  laat daarentegen een uitgavengroei van 5,7 procent zien. Die groei hangt mede samen met de overheveling van laagcomplexe en chronische zorgtaken naar de eerste lijn.

Zuinige consumenten

Niet alleen de overheid en de zorgverzekeraars, maar ook verzekerden houden de hand op de knip, constateert ING Economisch Bureau. Zo sluiten consumenten steeds minder aanvullende zorgverzekeringen en hogen ze het eigen risico op de basisverzekering vaker vrijwillig op. De beperktere dekking van het aantal fysiotherapiebehandelingen in zowel de basisverzekering als veel aanvullende verzekeringen heeft, gecombineerd met de terugloop van gebruik van aanvullende verzekeringen, de afgelopen twee jaar tot een afname in de uitgaven aan paramedische praktijken geleid. Ook tandartsen hebben flink last van kostenbewuste klanten die op (ingeperkte) verzekering en behandeling beknibbelen.

Ondanks de huidige stagnatie verwacht ING Economisch Bureau dat het zorgvolume op de lange termijn harder gaat groeien dan de huidige groeiplafonds toelaten. De denktank voorziet dat de effecten van de beheersingsmaatregelen langzaam wegebben. Bovendien wordt bij voortgaande economische groei de noodzaak tot verdere ingrepen minder wordt gevoeld. Ook zorgt de toenemende vergrijzing voor opwaartse druk.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top