ACTUEEL

Eén op de tien SEH-locaties is ‘gevoelig’

Eén op de tien SEH-locaties is ‘gevoelig’

Negen van de ruim negentig SEH-locaties moeten worden aangemerkt als ‘gevoelig’. Dat blijkt uit een bereikbaarheidsanalyse die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft uitgevoerd.

‘Gevoelig’ betekent dat sluiting van de betreffende SEH directe gevolgen heeft voor de bereikbaarheid. Uit de RIVM-analyse komt naar voren dat nog altijd 99,8 procent van de inwoners van Nederland binnen 45 minuten per ambulance naar één van de 91 SEH’s met 24/7-uurs openstelling kan worden vervoerd. Dit is eenzelfde percentage als in 2013. Sindsdien zijn er drie SEH’s gesloten. Hoewel deze sluitingen lokaal wel effect op de bereikbaarheid hebben gehad, valt de toegenomen aanrijtijd binnen de wettelijke normen.

Door de sluitingen is het aantal ‘gevoelige’ ziekenhuizen met één gegroeid, voor zowel de SEH als de acute verloskunde. De Isala kliniek in Zwolle is gevoelig geworden door het wegvallen van de acute verloskunde in het Diaconessenziekenhuis Meppel, aldus het RIVM. En het Lucas- ziekenhuis in Winschoten, onderdeel van de Ommelander ziekenhuisgroep, is gevoelig geworden door het sluiten van de SEH in Delfzijl.

De RIVM constateert verder dat er op 23 van de 24/7 SEH’s geen gespecialiseerde SEH-arts werkzaam is. Als het aan de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) ligt hebben alle ziekenhuizen tenminste één KNMG-geregistreerde SEH-arts beschikbaar voor hun SEH. Hoewel dit nog niet het geval is neemt het aantal SEH-artsen werkzaam op de SEH’s we toe, zo constateert het RIVM.

De RIVM vond vier SEH’s die niet beschikten over verpleegkundigen met extra training in de opvang van ernstig zieke kinderen. Daarnaast was er één ziekenhuislocatie waar wel acute verloskunde werd aangeboden, maar waar geen obstetrisch professional aanwezig was. Op drie ziekenhuislocaties was geen anesthesiemedewerker beschikbaar, waardoor het anesthesiologisch team niet compleet was.

Normenkader

In een reactie op de RIVM-rapportage laat minister Schippers van VWS weten dat “de bereikbaarheid en kwaliteit van de spoedeisende hulp in het algemeen goed, maar het kan natuurlijk altijd beter”. Schippers heeft haar hoop gevestigd op de ontwikkeling van expliciete normen voor spoedzorg. Het Kwaliteitsinstituut zal hier naar verwachting eind van dit jaar mee naar buiten komen. “Als dit kader is vastgesteld komt er meer duidelijkheid over de kenmerken waarover ziekenhuizen die spoedeisende zorg bieden moeten beschikken”, stelt Schippers. “Ook kan dan voor de verschillende specialistische functies beter geschat worden hoe het met de bereikbaarheid gesteld is.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top