Finance

ActiZ 50: bestuurders zijn minder gaan verdienen

Bestuurders in de ouderenzorg zijn in 2014 gemiddeld 3,5 procent minder gaan verdienen dan het jaar ervoor. Dit blijkt uit een berekening van Skipr op basis van de ActiZ 50 van 2015 die is opgesteld door de FNV.

De vijftig meest verdienende bestuurders in de ouderenzorg verdienden in 2014 gemiddeld 250.371 euro. In 2013 verdienden de 50 toenmalig meest verdienende bestuurders nog 259.412 euro. Een verschil van ruim 9000 euro. Alle bedragen zijn inclusief eventuele ontslagvergoedingen. De meest verdienende ouderenzorg-bestuurder in de ActiZ 50 van dit jaar is Wander Blaauw van Zorgpartners Friesland.

Ontslagvergoeding

De ontslagvergoedingen die in de ActiZ 50 vermeld staan, zijn wel gestegen. Het gemiddelde van de tien hoogst uitgekeerde ontslagvergoedingen was in 2014 ruim twee ton, terwijl dit in 2013 nog 164.000 euro was. De hoogste ontslagvergoeding is voor Maarten de Bloois van Hanzeheerd en bedraagt drie ton.

Over de ActiZ 50 is elk jaar veel te doen. De FNV meldt in het voorwoord van de ActiZ 50 dat er onlangs een debat is gevoerd in de Tweede Kamer naar aanleiding van de ActiZ 50 van vorig jaar. In het debat werd een voorstel van PvdA en SP aangenomen die de salarissen in de top van de sector aan banden legt.

Verkeerde conclusies

Opvallend is dat de FNV vorig jaar zelf verkeerde conclusies trok uit de verzamelde data. Destijds meldde de vakbond dat de salarissen van bestuurders in de ouderenzorg met 19 procent zouden zijn gestegen. Narekening door Skipr leerde dat de salarissen over 2013 juist met een half procent gedaald waren.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

V. Sporen

5 juni 2015

De FNV zou er goed aan doen om bij deze on-etisch gesalarieerden ook de namen van de desbtreffende RvT-leden te noemen omdat deze personen verantwoordelijk zijn voor het voortduren van deze schandvlekken.

Top