ACTUEEL

'Overlast door verwarde bewoners neemt toe'

De overlast door verwarde bewoners neemt toe. Dat constateert het Landelijk Platform Woonoverlast. Het platform organiseerde op dinsdag 2 juni een bijeenkomst met gemeenten, ggz-instellingen en woningcorporaties om de problematiek te bespreken.

Uit cijfers van de politie is al gebleken dat het aantal meldingen van overlast door verwarde bewoners is toegenomen. Riet van Loon van het Landelijk Platform Woonoverlast wijt de toename van overlast aan de bezuinigingen in de zorg. Mensen met psychische problemen worden gestimuleerd om zelfstandig te wonen in plaats van in een instelling.

Op de website van Aedes, de koepel van woningcorporaties roept Van Loon gemeenten op om de regie te nemen bij de aanpak van overlast. Wel moeten zij de samenwerking zoeken met de GGD, GGZ, corporaties en de politie.

Corporaties raadt hij aan om concrete afspraken te maken met huurders met een psychische aandoening. Bewoners adviseert hij om verwarde mensen zo normaal mogelijk te benaderen. Binnen de ggz zouden mensen die veel overlast veroorzaken moeten kunnen worden verplicht om hulp te accepteren in het belang van henzelf én van omwonenden.

Tot slot waarschuwt Van Loon voor de stigmatisering van verwarde mensen: "Het is natuurlijk niet zo dat alle verwarde personen overlast veroorzaken".

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top