HRM

Martha Flora start eigen dementie-opleiding

Het innovatieve zorgconcept Martha Flora is een eigen opleiding gestart. Centraal in de Martha Flora Hippocampus staat de steeds veranderende belevingswereld van mensen met dementie. Martha Flora wil hiermee professionals en mantelzorgers helpen bij het verbeteren van de dementiezorg.

In het werk van Martha Flora staat naast de persoonlijke belevingswereld van de mens met dementie ook diens omgeving centraal. Om de kennis- en begripskloof te overbruggen en een relatie op te bouwen en onderhouden met degene die zorg nodig hebben, moeten zorgverleners een permanente inspanning leveren, zo vindt Martha Flora.

Verdieping

Om een en ander te bewerkstelligen maakt de Martha Flora Hippocampus –een verwijzing naar zowel een academische omgeving als het hersengebied waar dementie zich manifesteert- gebruik van onderwijsmethodes als blended learning en contextgericht leren. Tevens maakt de Martha Flora Hippocampus gebruik van een vernieuwende en wetenschappelijk onderbouwde virtuele leeromgeving gebaseerd op de methode van flipping the classroom. Daarbij wordt theorie thuis bestudeerd en ligt de nadruk in contacturen op verdieping en ervaringsgericht leren.

De Martha Flora Hippocampus is landelijk actief en richt zich vooral op zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en gemeenten. Ruim 260.000 Nederlanders lijden aan de ernstige hersenaandoening dementie. Van ruim tien procent van de mensen boven de 65 jaar verandert hierdoor het leven ingrijpend.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top