HRM

Verpleegkundig specialist onnodig aan de leiband

Verpleegkundig specialist onnodig aan de leiband

Verpleegkundig specialisten en physician assistants voeren veel minder taken uit dan ze wettelijk mogen. Dat blijkt uit onderzoek van het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als de wettelijke bevoegdheden van beide beroepsgroepen beter worden benut, kan de kwaliteit en continuïteit van zorg sterk worden verbeterd, zo stellen de onderzoekers.

Sinds 2012 hebben verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) in Nederland de bevoegdheid om bepaalde zelfstandig voorbehouden handelingen te indiceren en verrichten zonder tussenkomst van een arts. Het gaat dan bijvoorbeeld om katheterisaties, defibrillaties en het voorschrijven van medicijnen, met als voornaamste doel het ontlasten van medisch specialisten.

Blijkens de iBMG-studie krijgen de VS en PA in de praktijk vaak onvoldoende ruimte en vertrouwen om optimaal gebruik te kunnen maken van hun expertise en competenties. Afspraken en gebruiken op lokaal niveau laten minder ruimte voor een zelfstandige rol van de PA en VS dan ze op grond van de wet mogen vervullen.

Volgens de iBMG-onderzoekers lopen de VS en PA onnodig aan de leiband. Beide beroepsgroepen hebben zich ontwikkeld tot volwaardige professionals met een zelfstandige rol en eigen handelingsvaardigheden en oriëntatie. Zowel de VS als de PA is onderdeel van het medisch team en beide nemen zowel medische als organisatorische taken over van medisch specialisten.

Beroepsdomein

Daarnaast profileren de VS en de PA zich als ontwikkelaars van een eigen beroepsdomein naast dat van de medisch specialisten en verpleegkundigen. Daarmee reikt de rol van de VS en de PA verder dan het overnemen van taken van medisch specialisten. Zij innoveren de zorg, onder meer door het versterken van de samenwerking tussen medisch specialisten en verpleegkundigen, het verbeteren van de organisatie van de zorg en de versterking van de pyschosociale begeleiding van patiënten en familieleden.

Lef

Om de kwaliteiten van de VS en PA beter te benutten adviseren de onderzoekers meer landelijke organisatie en sturing komen voor de VS en de PA. Bovendien kunnen de VS en PA kunnen meer lef tonen en zich beter profileren. Daarnaast moeten VS en PA nadrukkelijker deelnemen aan discussies over kwaliteit van zorg.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

9 juni 2015

in hoeverre moeten we de verklaring zoeken in een ordinair territoriumconflict tussen medische en para-medische professionals?

maar ik ben bang dat deze bijdrage vooral is ingegeven vanuit de wens de zorg betaalbaar te houden voor de belastingbetalers die die zorg (nog) niet nodig (denken te) hebben. het zou natuurlijk veel beter zijn als het vergoedingensysteem meer was gericht op de concrete behandeling en op de gezamenlijke professionals die bij de behandeling betrokken zijn. maar dat verhoudt zich slecht met de marktwerking waarvan onze overheid alle heil verwacht voor de zorg.

Ewoud Nysingh

9 juni 2015

Het gaat om een serie rapporten die op 10 april jl op de website van beroepsvereniging V&VN zijn gepubliceerd. Zie http://www.venvn.nl/Berichten/ID/116137/Verpleegkundig-specialist-zorgt-voor-hoge-patienttevredenheid-en-kosteneffectiviteit

Top