Finance

'Fiscus slaat gat in vernieuwing van de zorg'

De belastingdienst slaat volgens ActiZ grote financiële gaten in de zorgvernieuwing in het nieuwe zorgstelsel. Dit komt doordat van zorginstellingen veel nieuwe taken worden verwacht die niet direct zijn terug te leiden tot zorg voor een cliënt.

Er is bijvoorbeeld veel minder geld voor wijkverpleging beschikbaar dan gedacht. Wijkverpleegkundigen moeten, naast het verlenen van zorg, ook tijd steken in zaken als preventie en overleg met onder meer huisartsen. Sinds 2015 is daarvoor een apart budget 40 miljoen euro. Maar omdat het niet direct zorg voor een cliënt betreft, zegt de fiscus dat deze taken van een wijkverpleegkundige niet onder de btw-vrijstelling voor de zorg vallen. Doordat de Belastingdienst eist dat zorginstellingen btw afdragen over een deel van de werkzaamheden, slaat hij daarmee een gat van 21 procent in dat deel van het budget.

ActiZ, de  brancheorganisatie voor zorgondernemers, noemt de gang van zaken waarbij de door het kabinet gewenste vernieuwing fiscaal wordt afgestraft, “onzinnig en onuitvoerbaar." "Het is onzinnig omdat de zorg collectief is gefinancierd en dit dus niets anders is dan het rondpompen van collectieve middelen. En het is onuitvoerbaar omdat medewerkers als het ware met een stopwatch moeten gaan bijhouden welke taken btw-vrijgesteld zijn en welke niet." ActiZ is over deze kwestie al geruime tijd in overleg met de ministeries van Financiën en VWS, maar een oplossing is nog niet in zicht. De organisatie heeft inmiddels verzocht om bestuurlijk overleg met staatsecretaris Wiebes (Sociale Zaken).

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

10 juni 2015

Interessant hoe hieruit de ontwikkelende visie op zorg blijkt, namelijk op weg naar vitaliteitsondersteuning.

Uiteraard loopt de fiscus hierop achter. Dus aanpassen die belastingwet!

Top