ACTUEEL

Geen griepprik voor ggz-personeel

Personeel in de geestelijke gezondheidszorg valt niet onder de beroepsgroepen die als eerste worden gevaccineerd tegen de Mexicaanse griep. Dat heeft minister Klink bepaald. GGZ Nederland is het hiermee oneens en verzoekt de minister om tenminste 25.000 vaccins ter beschikking te stellen aan ggz-instellingen. Dit meldt Psy.nl.

Richtlijn bij 'prikorde'

Minister Klink van Volksgezondheid heeft beroepsgroepen in de zorg aangewezen die als eerste gevaccineerd moeten worden tegen de Mexicaanse griep. Richtlijn daarbij is dat medewerkers contact hebben met patiënten uit risicogroepen. Dat geldt voor zorgpersoneel in ziekenhuizen, huisartspraktijken, verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen voor gehandicapten. Ook thuiszorgmedewerkers en verloskundigen krijgen als eerste een prik tegen de griep.

Crisisdiensten en forensische zorg

GGZ Nederland is het oneens met de minister, die het niet nodig vindt om ggz-medewerkers als eerste te vaccineren. In een brief aan minister Klink schrijft directeur Jos de Beer van GGZ Nederland dat bij crisisdiensten op verblijfsafdelingen in de zorg voor dak- en thuislozen en in de forensische zorg een verhoogd risico geldt. “Voor onder meer deze onderdelen van de ggz is ons inziens de prioriteit aan de orde die geldt voor de door u genoemde sectoren”, aldus De Beer.

GGZ Nederland wil 25.000 vaccins

GGZ Nederland verzoekt de minister om tenminste 25.000 vaccins ter beschikking te stellen aan ggz-instellingen. De instellingen zorgen er zelf voor dat de medewerkers die de grootste risico’s lopen gevaccineerd worden. De minister heeft nog niet gereageerd op het verzoek van GGZ Nederland.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top