Finance

SP: minister moet graaiers binnen zorg ontslaan

Minister Schippers moet "zakkenvullende toezichthouders en bestuursleden van zorginstellingen" kunnen ontslaan. Ook moeten patiënten, familieleden en medewerkers veel meer inspraak krijgen in het reilen en zeilen binnen de zorgsector. Dit zegt SP-Kamerlid Renske Leijten in de Metro.

Schippers moet ingrijpen als bestuurders over de schreef gaan, vindt het Tweede Kamerlid. "De minister moet de bevoegdheid krijgen om bestuurders en toezichthouders te ontslaan bij gegraai van zorggeld, of het niet delen van de macht met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad", stelt Leijten. De SP-fractie zal enkele voorstellen indienen waarmee een einde moet komen aan het "gegraai" van topbestuurders en wanbeleid van toezichthouders.

De SP zal onder meer voorstellen doen waarmee het makkelijker wordt om wanbeleid op te sporen en om bestuurders en toezichthouders aan te pakken die kwaliteit niet dienen. Een zorgaanbieder die kwaliteit van de zorg niet naleeft, moet onder curatele komen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De staatssecretaris maakt dit mogelijk voor verpleeghuizen, maar als het aan de SP ligt gaat het gelden voor de gehele zorgsector.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top