HRM

Weinig kans op werk voor 50-plussers in de zorg

De gezondheidszorg biedt de komende jaren weinig kansen voor 50-plussers om aan de slag te gaan. Ze maken de meeste kans op werk in de detail- en groothandel en zakelijke dienstverlening. In deze sectoren worden nieuwe banen verwacht en ze kennen nog een relatief klein aandeel oudere werknemers.

Dit blijkt uit de tweemaandelijkse barometer 50-plus van UWV. Op dit moment werken 50-plussers vooral in de gezondheidszorg (23 procent), openbaar bestuur en overheid, industrie en financiële dienstverlening (alle 14 procent). In de zorg gaat UWV dit jaar en volgend jaar uit van een krimp van banen, al ontstaan er tegelijkertijd vacatures als gevolg van baanwisselingen en vervangingsvraag. Sectoren waar de minste 50-plussers werken zijn de horeca en detailhandel. Maar omdat oudere consumenten graag worden geholpen door mensen met ervaring, raadt het UWV werkgevers in deze sectoren aan juist meer 50-plussers aan te nemen.

Binnen de komende vier jaar zal de helft van de volwassenen ouder dan vijftig zijn. Volgens het UWV werken mensen steeds langer door. Uit de barometer blijkt dat het aantal ww-uitkeringen aan 50-plussers is gedaald. Eind april 2015 waren er 200 duizend mensen van 50 jaar en ouder met een werkloosheidsuitkering. Bijna 26 duizend 50-plussers hebben in de eerste vier maanden van 2015 een baan gevonden. UWV verwacht dat deze positieve trend dit jaar en in 2016 doorzet.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Monique van Doorn

12 juni 2015

Verrassende conclusie. Als we sec naar aantallen kijken dan zullen er meer banen in de zorg verdwijnen. En daalt de werkgelegenheid voor alle leeftijden. Waar gaat de grootste werkgelegenheid ontstaan? Wij denken in sectoren die we nu nog niet gekwalificeerd hebben. Ander werk, onder andere condities in een veranderende wereld. Minder vast, minder flex, zie het @FD van afgelopen week (mooie serie!) Voor 50 plussers nemen kansen op werk op veel plekken toe. Al is het alleen maar omdat er te weinig jongeren zijn om de vacatures die gaan ontstaan te vervullen.
Met 4500/45+ is een omgeving ontworpen waar deze kanteling van de samenleving en het effect op werken in de zorg wordt benaderd als lerend systeem. Mensen worden gefaciliteerd om hun loopbaan anders inhoud te geven, leren wordt blended vorm gegeven en de uitwerking van arbeidsmarktbeleid wordt door maatschappelijke partijen geleid. Anticiperend op een arbeidsmarkt die heel snel transformeert.

Top