ACTUEEL

'Transparantie leidt tot meer kwaliteit in de zorg'

Resultaten meten en zorgprocessen in kaart brengen verbetert de kwaliteit van zorg. Dat is gebleken uit de jaarresultaten van DICA, het Dutch Institute for Clinical Auditing, dat kwaliteitsregistraties heeft ontwikkeld voor inmiddels 22 aandoeningen.

Tijdens het jaarcongres van DICA op 11 en 12 juni presenteerde de stichting haar resultaten. Clinical audits hebben geresulteerd in een afname van het aantal sterfgevallen na darmkankeroperaties van 5,2 procent in 2009 naar 2,3 procent in 2014. Voor maagkankeroperaties geldt dat dit aantal daalde van 8,5 procent in 2011 naar 4,5 procent in 2014. Het achterblijven van tumorweefsel na operaties voor invasief borstkanker daalde van 5,5 procent in 2011 naar 4,0 procent in 2014 en de registraties van klinisch ziektestadium voorafgaand aan longkankeroperaties verbeterden van 71 procent in 2012 naar 94 procent in 2014.

Zelf doen

Tijdens het DICA congres 2015, waar meer dan 400 zorgprofessionals aanwezig waren, werden de jaarresultaten van deze registraties gepresenteerd en overhandigd aan Bas van den Dungen, Directeur Generaal Curatieve Zorg van het Ministerie van Volksgezondheid. Hij moedigde de zorgprofessionals en –instellingen aan vooral zelf methoden te ontwikkelen om kwaliteit te meten en te registreren en hiervoor vooral niet bij de overheid aan te kloppen.

"De afgelopen jaren stonden in het teken van kwaliteit meten", zegt Eric-Hans Eddes, directeur van DICA. "Dat dit tot deze resultaten heeft geleid is voor ons een teken dat we goed op weg zijn, maar we streven naar meer. Het komende jaar focussen we ons nog meer op het actief verbeteren van de kwaliteit. Door middel van clinical audits kunnen we zorgprocessen in kaart brengen die leiden tot de beste resultaten voor de patiënt. Het delen van positieve resultaten levert grote kwaliteitsimpulsen aan de gehele gezondheidszorg."

Value based healthcare

DICA kreeg via een videoboodschap een pluim van Michael Porter, proffessor aan de Harvard University en grondlegger van de value based healthcare beweging, een beweging die kwaliteit voor de patiënt centraal stelt. Volgens de professor lopen Nederland en DICA voorop met het inzichtelijk maken van zorgprocessen, het meten van resultaten en het verbeteren van de zorg op die manier.

Verder sprak DICA tijdens het congres de ambitie uit om het komende jaar te gaan samenwerken met ICHOM, de organisatie die Porters ideeën als grondslag heeft. ICHOM maakt zich op internationaal niveau hard voor het delen van kwaliteitsregistraties waardoor we de patiënt-uitkomsten wereldwijd kunnen delen. Daarnaast zet DICA het komend jaar in op het verder ontwikkelen van patiëntenfeedback, want de ervaringen van de patiënt met het behandelingsresultaat is waar het daadwerkelijk om gaat. Ook blijft het terug brengen van de kosten een belangrijk onderwerp, onder andere door het koppelen van de registraties aan financiële gegevens.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Monique van Doorn

15 juni 2015

Deze ambities zijn heel goed te koppelen aan praktische kwaliteitsverantwoording http://www.mntrx.nl/index.php/blog/223-juni-2015-tijd-voor-praktische-kwaliteitsverantwoording . Benutten van wat er is met nieuwe toepassingsmogelijkheden. Dat komt de kwaliteit ten goede en vraagt geen extra investeringen.

Top