Tech

Doek valt voor zorgrobot Rose

Doek valt voor zorgrobot Rose

Zorgrobot Rose komt voorlopig niet in actie. De gelijknamige ontwikkelings-BV is er niet in geslaagd om voldoende financiële middelen aan te trekken voor de doorontwikkeling van het prototype. Om deze reden heeft Rose BV per 1 juni haar activiteiten moeten staken.

Rose BV onderzoekt nog of andere partijen de twee proeftuinen, die ook zijn stilgelegd, kunnen overnemen. De kans hierop is klein. Met het hele ontwikkelingstraject is een kleine 4 miljoen euro gemoeid. In het TSR-project dat het prototype heeft voortgebracht ging circa 2,8 miljoen euro om, in het bedrijf Rose en de proeftuinen nog eens 1 miljoen euro. Volgens Henk Zeegers, chief operating officer van Rose BV, was er nog eens 2 miljoen euro nodig om het prototype tot een productiemodel om te vormen.

Het project rond zorgrobot Rose startte in 2009, met als belangrijkste partners CbusineZ (een participatiemaatschappij van zorgverzekeraar CZ), Thebe Breda, ZuidZorg uit Veldhoven en Siza uit Arnhem. Daarnaast waren er bijdragen uit enkele fondsen. Rose, een acroniem voor Remotely Operated Service Robot, had tot doel om in drie tot vijf jaar een op afstand bestuurbare robot voor de zorg te ontwikkelen ter ondersteuning van ouderen en mensen met een lichamelijke beperking bij hun dagelijkse taken en verzorging, de zogenaamde ADL-taken.

Investeringsklimaat

De initiatiefnemers stellen nu vast dat het in het huidige investerings- en innovatieklimaat niet mogelijk is gebleken om investeerders te interesseren. Toch is er volgens de initiatiefnemers veel bereikt. De robot -waarvan er inmiddels drie zijn gebouwd- heeft een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Ook is het onderwerp van robots in de zorg door de vele publiciteit op de kaart komen te staan. Daarnaast hebben de proeftuinen veel geleerd over de functionele eisen ten aanzien van zorgrobots als ook over implementatieproblemen, zowel in technisch opzicht als vanuit het oogpunt van de zorg en cliënt.

Cliënten en zorgprofessionals hebben kunnen ervaren en leren welke taken door een robot kunnen worden uitgevoerd en hoe dat het beste kan worden geïntegreerd in het totale zorgpakket van een cliënt. De cliënten hebben daarbij waardevolle informatie en terugkoppeling gegeven over wat zij verwachten en over het huidige functioneren van de robot. Al deze gegevens zijn vastgelegd en er komt nog een rapport waarin het geheel zal worden geëvalueerd.

Regie

“Cliënten, hun familie en zorgprofessionals lieten tijdens de informatiebijeenkomsten en proeftuinen zien niet bang te zijn voor de komst van robotica, maar erg nieuwsgierig wat deze ontwikkeling voor hen kan betekenen”, zegt Mariëtte Hertoghs, programmamanager zorgprofessionalisering bij Thebe. “Cliënten krijgen een deel van de regie terug, waardoor zij minder afhankelijk zijn en hun zelfredzaamheid wordt vergroot. ‘Haal en brengfuncties’ zoals een drankje uit de koelkast halen en inschenken, kunnen plaatsvinden op het moment dat de cliënt dat wil, niet op basis van de beschikbaarheid van de zorgprofessional.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top