Tech

'Misinformatie' achtervolgt protonencentra

'Misinformatie' achtervolgt protonencentra

De suggestie dat protonenbehandeling bij patiënten met kanker enorme extra kosten met zich meebrengt voor de zorgverzekeraars is 'onzin' en 'misinformatie'. Dat zegt bestuursvoorzitter Ernst Kuipers van het Erasmus MC in het julinummer van Skipr Magazine.

"Het is onzin dat de meerkosten een tientje per verzekerde bedragen", aldus Kuipers tegen interviewer Willem Wansink. "Misinformatie."

Aanvankelijk beweerden zorgverzekeraars dat Nederland te klein is voor meerdere protonencentra. Ondanks de opstelling van de zorgverzekeraars heeft minister Schippers van Volksgezondheid toestemming gegeven voor de bouw van vier protonencentra. Het Erasmus MC bouwt in Delft samen met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de TU Delft het eerste protonencentrum van Nederland. Vanaf 2017 worden er specifieke vormen van kanker behandeld met ioniserende straling in plaats van met conventionele radiotherapie op basis van fotonen. Ook het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) denkt in 2017 een protonencentrum te kunnen openen.

50 Cent per verzekerde

Kuipers: "Ons protonencentrum mag 600 patiënten per jaar behandelen. Vergeleken met de reguliere fotonentherapie is een protonenbehandeling 10.000 euro per patiënt duurder. Reken maar na: 600 patiënten maal 10.000 gedeeld door 13 miljoen Nederlanders met een zorgverzekering, is rond de 50 cent per verzekerde. That's it."

Volgens Kuipers zijn de voordelen van zo’n behandeling niet eens meegeteld. "De bijwerkingen op lange termijn van een conventionele behandeling met sommige vormen van radiotherapie zijn niet onaanzienlijk. Die gaan gepaard met veel ziekte en met hoge kosten."

Hij noemt het verontrustend dat er in de academische medische wereld tegelijkertijd wordt bezuinigd op innovatie en research. Want juist het onderzoek in academische centra draagt in hoge mate bij aan de ontwikkeling, de positionering en het op de markt brengen van allerlei soorten bijzondere geneesmiddelen, stelt hij.

Meerwaarde

"De meerwaarde van bijzondere medicijnen is dat je mensen overeind houdt die vaak niet meer behandeld hoeven te worden voor de complicaties op de langere termijn. Daarmee kun je de komende tien tot twintig jaar een waardevolle bijdrage leveren aan gezond ouder worden en aan de genezing van mensen."

Ook de farmaceutische industrie wil niet dat dit stopt. "Die heeft er baat bij zich te beperken en met ons in gesprek te gaan." Daarom pleit hij voor Europese samenwerking tussen de academie, de overheid, de zorgverzekeraars en de farmaceutische industrie, die nog altijd honderdduizenden euro’s vraagt voor een behandeling met bijzondere medicamenten.

Kuipers: "Uiteraard zijn de ontwikkelingskosten hoog. Maar waarom wordt er alleen op de kosten gelet als de maatschappelijke baten zo groot zijn?"

Lees het interview met Ernst Kuipers in het juli/augustusnummer van Skipr magazine.  

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Ben Crul

17 juni 2015

Over misinformatie gesproken, áls de noodzaak en toegevoegde waarde voor protonenbehandeling zo groot is dat 4 centra met in totaal meer dan 2000 te behandelen patienten in Nederland gerechtvaardigd zou, waarom zijn er afgelopen jaar maar 40 aanvragen door radiotherapeuten voor de behandeling met protonen bij verzekeraars binnengekomen voor deze behandelvorm net over de grens? Verzekeraars gaan zeer ruimhartig met deze aanvragen om en steunen innovatie. Zou het beeld wat betreft de toegevoegde waarde, voortschrijdend inzicht mede door inmiddels andere geavanceerde behandelvormen, misschien toch wat anders zijn komen te liggen?

Karen Willemsen

17 juni 2015

Nog wat vragen:
1) Waarom zijn er bijvoorbeeld in Duitsland met ca. 80 miljoen mensen, maar 5 centra waarvan er al 2 failliet zijn gegaan vanwege te weinig patiënten (ondanks indicatie oprekking!)?
2) Waarom is er geen onderzoek gedaan naar de klinisch relevante meerwaarde van protonentherapie ten opzichte van andere nieuwe behandelingen van kankerpatiënten (ipv de fotonentherapie van 20 jr. geleden)?
3) Misinformatie? --> het standpunt van verzekeraars is: niet in 1x 4 centra uit de grond te laten reizen, maar te beginnen met maximaal 1 centrum en dan te leren en continu verbeteren. Indien nodig kun je altijd de capaciteit nog uitbreiden....

Hylbert Ekema

18 juni 2015

Alleen de bouw van het centrum in Delft zou 110 mln kosten en Groningen iets van 70 mln, dat maakt al 180 mln. De andere 2 centra's zullen ook wel zoiets gaan kosten. Willen jullie deze kosten ook meenemen in de berekening per verzekerde Nederlander?

Top