Finance

'Vrije tarieven mogen in huisartsenzorg in Jeugdwet en Wlz'

Huisartsen kunnen afspraken maken met gemeenten over de zorg die gemeenten inkopen voor kinderen en jongeren die onder de Jeugdwet vallen, en over de bijbehorende vergoeding. Ook mogen huisartsen met zorginstellingen afspraken maken over de zorg en tarieven voor cliënten die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) in een instelling verblijven.

Dit meldt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) aan de hand van een brief van de NZa. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt in de genoemde situaties geen prestaties en tarieven vast, omdat deze zorg niet onder de reikwijdte van de Wet marktordening gezondheidszorg valt.

De LHV krijgt veel vragen van huisartsen over de ruimte die er is om afspraken met gemeenten te maken en vroeg de NZa hierover om verduidelijking. Voor minderjarigen met een psychische stoornis die onder de Jeugdwet vallen, hebben huisartsen deze ruimte. Zij kunnen met gemeenten afspraken maken over hun inzet, hoe deze wordt betaald en over de hoogte van het tarief.

Huisartsenzorg

Huisartsen kunnen verder met zorginstellingen afspraken maken over de huisartsenzorg die zij voor hun bewoners inkopen en de vergoeding daarvoor. Alle zorg voor bewoners van een Wlz-instelling valt namelijk onder de Wlz, dus ook huisartsenzorg. De zorg voor cliënten die thuis wonen met een persoongebonden budget of volledig pakket thuis valt onder de Zorgverzekeringswet, volgens de prestaties en tarieven die NZa heeft vastgesteld.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top