ACTUEEL

GGZ Nederland wil praten met huisartsen

GGZ Nederland gaat in gesprek met huisartsen over verbeteringen in de behandeling van mensen met psychische problemen. De brancheorganisatie vindt een goede communicatie tussen huisartsen en specialistische ggz-instellingen van groot belang nu er zoveel mogelijk mensen met psychische problemen worden behandeld in de eerste lijn en de basis-ggz.

Het zorgstelsel is ingrijpend veranderd, maar daar mag de patiënt niet de dupe van worden, stelt GGZ Nederland. “We zullen steeds meer naar elkaar moeten toewerken”, zegt Jacobine Geel, voorzitter van de brancheorganisatie. Volgens haar is een zogenaamde 'warme' overdracht van patiënten hierin van groot belang. “Op die goede contacten willen wij bij onze ggz-instellingen grote nadruk leggen. Wij zullen onze verantwoordelijkheid nemen om het gesprek op gang te helpen, en hopen dat huisartsen dat vanuit hun positie ook doen.”

GGZ Nederland reageert op de recente peiling van de Landelijke Huisartsen Vereniging, waaruit bleek dat de wachttijden voor gespecialiseerde zorg op veel plekken oplopen. Volgens Geel is het goed dat de huisartsen zeggen waar de grens van behandeling in de eerstelijn wordt bereikt. "Die informatie hebben wij weer nodig in ons gesprek met de zorgverzekeraar. Waar wachtlijsten ontstaan is mogelijk onvoldoende zorg ingekocht." Bovendien roept zij individuele huisartsen die op wachtlijsten stuiten, op om hun patiënt te adviseren contact te leggen met de zorgverzekeraar. "Omdat wachtlijsten samenhangen met ingekocht volume, hoort de druk in de eerste plaats bij de zorgverzekeraars te liggen."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top