ACTUEEL

Regionale CCE’s fuseren tot één landelijk centrum

De vijf regionale Centra voor Consultatie en Expertise (CCE) fuseren per 1 maart tot één CCE Nederland. De afgelopen periode zijn de CCE’s steeds meer gaan samenwerken om hogere kwaliteit te bieden aan cliënten en zorgaanbieders.Als één organisatie kan het CCE verder professionaliseren en de expertisefunctie vormgeven. Het uitwisseling van kennis en ervaring, opgedaan tijdens consultaties bij mensen met een bijzondere zorgvraag, tussen consulenten en zorgverleners wordt hiermee versterkt.

Centrum voor Consultatie en Expertise wil meer kwaliteit bieden

Gevolgen

De fusie heeft met name gevolgen op bestuurlijk en managementniveau. Het CCE wordt een gezamenlijke stichting met een Raad van Toezicht, een bestuurder en vijf regiodirecteuren. De nieuwe organisatie neemt alle rechten en plichten over van de bestaande CCE’s. Bestaande samenwerkingsverbanden, zoals met de Hersenletselteams, worden voortgezet.

Voor cliënten en zorgaanbieders verandert niets: zij kunnen zoals gebruikelijk terecht bij de regionale vestigingen van het CCE. Regionale contacten met cliënten, zorgaanbieders en consulenten van groot belang voor consultaties.

Bestuurder

Rieneke de Wit benoemd is per 1 maart bestuurder van het CCE. Zij was onder meer bestuurder van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam en bestuursvoorzitter van GGZ Delfland. Rieneke de Wit (1958) heeft veel ervaring met fusies en veranderingsprocessen. Na de fusie geeft zij leiding aan de integratie en bepaalt zij de koers van het CCE in samenwerking met de regiodirecteuren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top