ACTUEEL

Eén op vijf ouderen gepest in verzorgingshuis

Twintig procent van de ouderen in verzorgingshuizen wordt weleens door medebewoners gepest. Dit varieert van iemand negeren en roddelen tot het uitsluiten van mensen bij activiteiten of gezamenlijke maaltijden. Dat blijkt uit onderzoek van Hester Trompetter, studente gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dit meldt Trouw.

Omgangsvormen in verzorgingshuis

Nieuwe bewoners in verzorgingshuizen moeten wennen aan de omgangsvormen en regels in de nieuwe woonomgeving. Trompetter zegt in Trouw: “Als ze zomaar ergens in de eetzaal gaan zitten, worden ze verjaagd. Sommige bewoners blijken een eigen plek te claimen aan een tafel bij mensen met wie ze willen omgaan. Ze bakenen zo hun territorium af.” Sommige ouderen krijgen zelfs in hun gezicht te horen dat ze niet welkom zijn in een groep. Dit kan leiden tot een isolement. Volgens Trompetter heeft het pesten een negatieve invloed op de gevoelens van depressiviteit, angst, sociale eenzaamheid en tevredenheid over het leven van de gepeste ouderen.

Per ongeluk pesten

Het pesten is niet altijd opzettelijk. Trompetter: “Soms horen ze een groet gewoon niet meer. Of ze maken net een moeilijke draai met de rollator, zodat het lijkt alsof ze zich met de rug van je afkeren. Maar dat kan er wel toe leiden dat buren elkaar twee maanden niet spreken.”

Eerste studie naar pestgedrag ouderen

Onderzoeksbegeleider Ron Scholte verwacht dat het pestprobleem groter is dan uit dit onderzoek blijkt. De ouderen die Trompetter heeft geïnterviewd zijn immers geselecteerd op basis van hun vermogen om te communiceren en vrijwillige medewerking. De verkennende studie van Trompetter naar pestgedrag onder ouderen is de eerste op dit gebied. Ze heeft 121 bewoners van tehuizen in Gelderland en Noord-Brabant met een gemiddelde leeftijd van 86 geïnterviewd. Hiervan is driekwart vrouw. Naast de bewoners heeft Trompetter ook het verplegend personeel ondervraagd.

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze nieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top