Finance

Holocaustoverlevenden raken zorg kwijt door bezuinigingen

Zes overlevenden van de holocaust raken eind dit jaar door bezuinigingen hun zorgpakket kwijt, zo meldt het AD. Het zestal woon in mr. Vissershuis in Den Haag, een joods verzorgingshuis, waar senioren nog relatief zelfstandig kunnen wonen.

In hun aanleunappartementen krijgen de ouderen nu nog hulp uit het aanpalende Joodse verpleeghuis. Die bestaat uit warm eten, huishoudelijke hulp, lichte zorg en activiteiten. Dat wordt betaald uit een zogenaamd VPT, een Volledig Pakket Thuis. Dit VPT vervalt per 1 januari 2016, zo hebben de senioren per brief vernomen van het zorgkantoor van hun verzekeraar.

Ouderen van wie het VPT vervalt krijgen de keus: óf zelfstandig blijven wonen, met zorg en ondersteuning uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning óf (terug) naar het verzorgingshuis. Als mensen zelfstandig blijven wonen, is zorg en verpleging wel gegarandeerd, maar verliezen ze het recht op het volledige pakket aan zorg en ondersteuning. 

Voor bewoners in verzorgingshuizen, waar mensen wonen die lichtere zorg krijgen, is er een overgangsregeling in het leven geroepen. Verzorgingshuisplaatsen zijn ook afgeschaft, maar wie er al woont, mag blijven.

In het mr. Vissershuis wordt vooralsnog alleen de zorg voor de lichtere gevallen, de niveaus 1 tot en met 3, afgeschaft. Maar zorgcentrumdirecteur Van den Bergh verwacht dat de zwaardere zorgpakketten in de toekomst volgen. Daar zouden nog eens vijftien mensen de dupe van worden.

Van den Bergh vindt het onbegrijpelijk dat het kabinet kiest voor afschaffing van het VPT. Een plek in een verpleeghuis kost het rijk 6000 euro per maand. Het VPT-pakket maar een achtste van dat bedrag, aldus de directeur in het AD.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top