Finance

Van Rijn: Jaarlijks 10 procent minder lasten moet haalbaar zijn

Van Rijn: Jaarlijks 10 procent minder lasten moet haalbaar zijn

In de transitieperiode in de zorg heeft de vermindering van administratieve lasten prioriteit. Dat zegt staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid). "We moeten jaarlijks tien procent lastenverlichting kunnen realiseren."

De staatssecretaris doet zijn uitspraken in het juni-nummer van Headline, het blad van HEAD, de vereniging van financials in de zorg. Zorgfinancials constateren dat de overheveling van zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten niet zonder slag of stoot gaat. De decentralisatie lijkt bij veel gemeenten en zorgaanbieders vooralsnog tot méér administratieve lasten te leiden in plaats van minder. Dat komt vooral doordat ze nu met meer verschillende partijen afspraken moeten maken.

"We willen rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de zorgvrager", zegt de staatssecretaris hierop. "En dus zullen er lokale afspraken moeten worden gemaakt. Een veelheid van afspraken is dan onvermijdelijk."

Lasten

Van Rijn heeft in de transitieperiode een hele duidelijke prioriteit. "Vermindering van de administratieve lasten. Dat is waar we het voor doen, en dat heeft dringende prioriteit."

Hoeveel geld er weglekt aan administratieve lasten is niet duidelijk. "Concrete bedragen kan ik niet noemen”, zegt Van Rijn, “omdat de gemaakte berekeningen lastig te duiden zijn, maar het zijn veel euro’s."

In het kader van de verpleeghuiszorg heeft de bewindsman gezegd dat jaarlijks tien procent lastenverlichting moet kunnen worden gerealiseerd. "Die afspraak wil ik wel doortrekken naar de jeugdzorg. Er is daar al heel veel te doen en er zijn al veel  plannen gemaakt. Daar zit veel potentie en professionaliteit, dus die tien procent moet haalbaar zijn."

Namen en rugnummers

Gemeenten en zorgaanbieders die onvoldoende aan het verlagen van administratieve lasten werken, zullen daarop aangesproken worden, maakt de staatssecretaris duidelijk. "Dat mag niet vrijblijvend zijn. Daar horen namen en rugnummers bij. (..) Ik heb afgesproken met de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten, red.) dat op het moment dat zich problemen voordoen met gemeenten of zorgaanbieders over de werkagenda, we niet in algemene bewoordingen blijven hangen, maar man en paard noemen", aldus Van Rijn.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

24 juni 2015

opnieuw laat het kabinet, bij monde van staatssecretaris Van Rijn, weten dat niet de zorg voor mensen die zorg nodig hebben centraal staat, maar zorg voor de betaalbaarheid van de zorg voor de belastingbetaler, die vaak die zorg (nog) niet nodig heeft.

zijn verwijzing naar gemeenten, die onvoldoende aandacht aan de zorg voor die betaalbaarheid zouden geven, is niet alleen nogal gemakkelijk, maar eigenlijk schandalig. het is immers de wending in het rijksbeleid, door Van Rijn zeker sinds begin van deze eeuw mede aangestuurd, die een enorme administratieve last naar de gemeenten verschoven heeft, zelfs zonder hen voldoende tijd te gunnen zich daarop voor te bereiden. en nu voegt hij daaraan nog een schepje toe met zijn aankondiging ook in de jeugdzorg vooral op lastenverlichting te willen sturen.

het blijft allemaal exemplarisch voor de neiging van het departement onwelgevallige informatie van zich af te schuiven en de verantwoordelijkheid bij anderen te leggen. dat iemand die eerder het departement ambtelijk hierin leiding gegeven is, nu de politieke verantwoordelijkheid draagt, is onheilspellend.

Top