ACTUEEL

NHG staakt ontwikkeling Zorgstandaarden

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) werkt niet mee aan de ontwikkeling van nieuwe Zorgstandaarden. Dat heeft bestuursvoorzitter, Arno Timmermans, per brief aan minister Ab Klink van VWS laten weten.

Knelpunten in ontwikkeling

Het NHG wil eerst de implementatie en evaluatie van de huidige Zorgstandaarden afwachten. Daarnaast stelt het NHG dat het ontbreekt aan heldere criteria voor de selectie van aandoeningen waarvoor een Zorgstandaard van toegevoegde waarde is. Verder is er nog geen procedure voor ontwikkeling, onderhoud en financiering van Zorgstandaarden die door het veld gedragen wordt. Volgens Timmermans bevestigt het ZonMw Platform Zorgstandaarden deze knelpunten. Timmermans zegt op MedNet dat er veel verschillende partijen initiatieven nemen om Zorgstandaarden te ontwikkelen, maar dat dit steeds op een andere manier gebeurt. Timmermans: “De financiering van de Zorgstandaarden is ook erg onduidelijk, maar dat is niet onze voornaamste reden om ermee te stoppen. We willen meer duidelijkheid over de uitgangspunten van de standaarden.”

Wildgroei aan Zorgstandaarden

Volgens de bestuursvoorzitter heeft minister Klink begrip voor het standpunt, dat zou blijken uit een eerder bestuurlijk overleg met de minister. Met het terugtrekken van het NHG komt de ontwikkeling van Zorgstandaarden waarschijnlijk stil te liggen. Timmermans beseft dit, maar zet liever nu de rem erop, dan dat er een wildgroei aan Zorgstandaarden ontstaat.

Mee blijven denken

Het NHG is gevraagd mee te werken aan de ontwikkeling van Zorgstandaarden voor depressie, CVA, artrose, kankerzorg en obesitas en bewegen. Hier ziet de vereniging nu vanaf. Timmermans schrijft wel bereid te zijn mee te blijven denken over het formuleren van de criteria en procedures.

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze nieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top