ACTUEEL

Revalidatiecentra bieden inzicht in kwaliteit

De revalidatiecentra in Nederland stellen gegevens over hun kwaliteit van zorg beschikbaar voor patiënten door middel van een Kwaliteitsvenster voor revalidatie. Hiermee volgen ze het voorbeeld van de ziekenhuizen, die de informatie over kwaliteit al langer beschikbaar stellen.

Alle revalidatiecentra in Nederland en achttien revalidatieafdelingen van ziekenhuizen doen mee met het Kwaliteitsvenster voor revalidatie. Revalidatie Nederland (RN), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) hebben het Kwaliteitsvenster voor revalidatie vandaag officieel aangeboden aan Jos Dekkers, voorzitter van Dwarslaesie Organisatie Nederland, en Elly van Gorp-Cloin, bestuurslid van Hersenletsel.nl.

In het Kwaliteitsvenster voor revalidatie kunnen patiënten in één oogopslag de kwaliteit bekijken van een revalidatiecentrum of revalidatieafdeling van een ziekenhuis. RN en de NVZ hebben dit venster samen met hun leden, patiënten en deskundigen ontwikkeld. Het kwaliteitsvenster is gebaseerd op tien kwaliteitsindicatoren, waaronder wachttijden, doorligwonden, vallen en meten van resultaten.

Betrokkenheid bestuurders

De indicatoren zijn afgestemd met bestuurders, patiënten en kwaliteitsadviseurs van revalidatiecentra en ziekenhuizen. De betrokkenheid van bestuurders bij het kwaliteitsvenster is te verklaren uit het feit dat zij ook belang hebben bij kennis over de kwaliteit, volgens Carrol Terleth van revalidatiecentrum Adelante. "Ik wil graag weten wat er aan de hand is in mijn organisatie en we willen als sector graag laten zien dat we het goed doen."

Het Kwaliteitsvensters voor ziekenhuizen is sinds mei 2014 toegankelijk voor patiënten. "Het venster wordt veel bevraagd door patiënten, veel meer dan we vooraf verwacht hadden", zegt NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy. Aan het kwaliteitsvenster wordt volgens haar de indicator kwetsbare ouderen toegevoegd in het najaar van 2015. Zo kunnen ziekenhuizen duidelijk maken hoe ze omgaan met kwetsbare ouderen, die een belangrijke en vrij grote groep van de ziekenhuispopulatie vormen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top