Finance

'Schrap bezuiniging op verpleeghuiszorg'

Het kabinet reserveert 100 miljoen euro voor vernieuwingsprogramma’s in verpleeghuizen in 2016. ActiZ roept het kabinet op om de aangekondigde bezuinigingen per 2017 op de Wet langdurige zorg (Wlz) van 500 miljoen te schrappen. Die bezuiniging zou de "vernieuwingsbeweging immers in de kiem smoren".

Van de bezuiniging van in totaal 500 miljoen euro moeten verpleeghuizen ongeveer 250 miljoen euro op zich nemen. ActiZ wil dat die bezuiniging van tafel gaat. Verder vraagt de organisatie het kabinet om zorgkantoren te dwingen om hun zorginkoopbeleid zo te wijzigen dat zorgorganisaties ook 100 procent van het tarief kunnen krijgen – wat ze nu krijgen is volgens de brancheorganisatie "al jaren te laag". Ten slotte vraagt ActiZ de Nza het tarief te herijken. Want alleen dan is vernieuwing in de ouderenzorg haalbaar.

De zorgorganisaties van ActiZ hebben voorstellen ingediend voor vernieuwingsprogramma's op meer dan 750 locaties. Op 3 juli presenteren de zorgorganisaties hun plannen voor kwaliteitsverbetering en vernieuwing, op 21 juli wordt bekend welke voorstellen in het programma van VWS doorgaan. Op 30 juni praat de Tweede Kamer over de voortgang van het plan om de kwaliteit in verpleeghuizen verder te verbeteren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top