Finance

VWS voor 50 miljoen het schip in bij verkoop RIVM-terrein

VWS voor 50 miljoen het schip in bij verkoop RIVM-terrein

De verkoop van het Antoni van Leeuwenhoekterrein in Bilthoven heeft het ministerie van VWS bijna 50 miljoen euro gekost. Ondanks het grote verschil tussen kosten en baten spreekt VWS van een marktconforme verkoopprijs.

De negatieve opbrengst van de verkoopprocedure is vooral te wijten aan de hoge boekwaarde van het RIVM-terrein, zo blijkt uit stukken die minister Schippers van VWS aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.  Van de in totaal 98 miljoen euro aan af te dekken kosten bij verkoop heeft  ruim 81 miljoen euro betrekking op de boekwaarde. De nieuwe eigenaar Bilthoven Biologicals betaalde in 2014 48 miljoen euro voor het Antoni van Leeuwenhoekterrein.

De verkoopperikelen vormen een passend sluitstuk van een langjarige verlieslatende betrokkenheid van VWS bij het RIVM-bedrijventerrein, meer in het bijzonder de productie van vaccins. Tot de verkoop in 2012 draaide het in Bilthoven gevestigde Nederlands Vaccin Instituut jaarlijks 20 tot 25 miljoen euro verlies. De verkoop van de productiefaciliteit aan Bilthoven Biologicals –een dochter van het Serum Institute of India- was voor VWS reden om ook scherp te kijken naar de positionering van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Verhuizing

Uiteindelijk koos VWS er voor om het RIVM te verhuizen van Bilthoven naar het nabij gelegen Utrecht Science Park op universiteitsterrein De Uithof. Niet alleen vallen de exploitatielasten voor de compacte nieuwbouw 7 miljoen euro per jaar lager uit dan bij voortzetting van de activiteiten in Bilthoven, ook verwacht VWS veel van de kruisbestuiving met kennispartners op het  wetenschapspark.     

Hoogwaardig

Tot de beoogde verhuizing naar Utrecht in 2018 huurt het RIVM gebouwen en faciliteiten van Bilthoven Biologicals. Schippers is positief over de toekomstige ontwikkeling van het  RIVM-terrein. Door de verkoop is de werkgelegenheid van 200 medewerkers behouden. Door de  komst van nieuwe bedrijven en activiteiten is de werkgelegenheid met zo’n 230 arbeidsplaatsen gegroeid. Ook zou hoofdgebruiker en eigenaar Bilthoven Biologicals al tientallen miljoenen euro’s hebben geïnvesteerd in het Antoni van Leeuwenhoekterrein. Daarmee ontwikkelt het terrein zich volgens Schippers tot “een hoogwaardige locatie voor ontwikkeling en productie van vaccins” met mogelijke aanpalende activiteiten op het gebied van monclonals en life sciences.    

Om deze ontwikkeling te stimuleren heeft VWS de overheidsrol op het gebied van vaccins verder gespecificeerd. Ter voorkoming van belangenverstrengeling gaan alle onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten die samen met de industrie worden ontplooid van het RIVM naar verzelfstandigd bedrijf.   

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top